Responsive image

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Μια κορυφαία διάκριση για την ακαδημαϊκή οικογένεια του Αιγαίου ! 

9/2/2016

«Καινοτομία στη σκέψη. Καινοτομία στην Πράξη. Ανθρώπινο Κεφάλαιο». 

«Καινοτομία στη σκέψη. Καινοτομία στην Πράξη. Ανθρώπινο Κεφάλαιο». Αποτέλεσαν και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δικαιώνοντας το όραμα και τις στρατηγικές επιλογές που με συνέπεια υπηρετούν διαχρονικά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου. Χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται ανάγλυφα στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που κοινοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2016, στο Ίδρυμά μας, από την αρμόδια Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

«Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ειδικά σε θέματα καινοτομίας, διεθνοποίησης, έρευνας, προβολής, τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και με όρους διοίκησης, ηγεσίας, στρατηγικής. Για όλα αυτά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξίζει άριστη κατάταξη - Worthy of Merit».  

Η περιγραφή αυτή, ως καταληκτική παράγραφος της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, συνοψίζει τα συμπεράσματα της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, μετά την επιτόπια τετραήμερη επίσκεψη στο Ίδρυμα το Νοέμβριο 2015. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την υψηλότερη διάκριση - Worthy of Merit - από την Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική λειτουργία του, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, ως ένα Πανεπιστήμιο-Δίκτυο στα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους με επίκεντρο τον Φοιτητή και τη Φοιτήτρια. 

«Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι στόχοι και οι προσεγγίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εφαρμογή τους συνάδουν πλήρως με τις γεωπολιτικές συνθήκες του Ιδρύματος» 

Ιδιαίτερα επαινετικές είναι και οι ειδικότερες αναφορές των Εμπειρογνωμόνων για τα επιμέρους χαρακτηριστικά του Ιδρύματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης τονίζει τα «ισχυρά σημεία του Ιδρύματος στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διεθνοποίησή του, τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου», τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αναδεικνύοντας την ικανότητα του Ιδρύματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος λειτουργίας δύσκολου και διαρκώς μεταβαλλόμενου. Τα μέλη του Πανεπιστημίου μπορούν «να προσαρμοστούν στις προκλήσεις και τις αντίξοες συνθήκες με ευελιξία και έχουν αναπτύξει μία αξιοσημείωτη ικανότητα να προοδεύουν, να αλλάζουν, να εξελίσσονται». 

Το διαχρονικά «συνεκτικό όραμα», η συνέχεια στις στρατηγικές των διοικήσεων, η «διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων», η «προσφορά καινοτόμων και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών», οι «ευέλικτες και πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας» που προωθούν την ενεργό συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία της μάθησης, η διεθνοποιημένη έρευνα με έμφαση στην καινοτομία, η έμφαση στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, είναι χαρακτηριστικά που συνθέτουν την συνολική εικόνα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

«To Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εξαιρετικές επιδόσεις ως προς τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ικανότητα για αλλαγή.» 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν καλλιεργηθεί και συνεχίζουν να ενισχύονται λόγω του «αξιοσημείωτου πνεύματος αλληλεγγύης» και της αφοσίωσης που διακρίνουν όλους και όλες τους συντελεστές της Κοινότητας,  σε συνδυασμό με την πάγια πολιτική ανοιχτής, διαπροσωπικής και ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας - και ιδιαιτέρως με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες – επικοινωνία, η οποία ενισχύει στο έπακρο και απελευθερώνει την ισχυρή δυναμική τους. Η «ενότητα» και η «δέσμευση» που διακρίνει τις ενέργειες των μελών της ακαδημαϊκής μας οικογένειας, των φοιτητών και φοιτητριών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, αν και δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί, συνιστά έκφραση της διαχρονικής κουλτούρας της Κοινότητας, αποτελεί πλέον εγγενές χαρακτηριστικό της ίδιας της Ταυτότητάς της!  

Η ειλικρινής συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό των νησιών, η πλήρης ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος και η ισχυρή παρουσία του ως εταίρος πλήθους εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, «με άριστο ιστορικό συμμετοχής σε Δίκτυα και Συμφωνίες Συνεργασίας»,  το καθιστούν βασικό συντελεστή προόδου, ανάπτυξης και καινοτομίας των περιφερειών του Αρχιπελάγους και της χώρας, γενικότερα.  

«Οι πληροφοριακές υποδομές και τα συστήματα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκρίνονται επάξια με εκείνα των αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο». 

Αυτά τα στοιχεία, αλλά και όσα άλλα λεπτομερώς αναφέρονται στο κείμενο των σαράντα σελίδων της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δημοσιοποιήθηκε επισήμως από την Α.ΔΙ.Π., παραδίδουμε με τιμή και ξεχωριστή χαρά στη δημοσιότητα, ως έκφραση ακαδημαϊκής και κοινωνικής λογοδοσίας.  

Είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων στην κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ύψιστη βαθμίδα της κλίμακας αξιολόγησης “Worthy of Merit”.  

Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε, όλοι και όλες μαζί, να προσπαθούμε για ακόμη πιο ψηλά, με όνειρο και λογισμό. 

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης
Πρύτανης Πανεπιστήμιο Αιγαίου