Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»   
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στις εξής κατευθύνσεις: 

Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

Β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality) 

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε  ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του.  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διεξάγεται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν δια ζώσης μαθήματα και  παρακολούθηση με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης.  

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 21 Ιουνίου 2016  στη Γραμματεία,
Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος,
τηλ. : 22710-35322, 22710-35130, φαξ : 22710-35329,
e-mail: mstath@aegean.gr   -   
http://www.chios.aegean.gr/tourism,
https://el-gr.facebook.com/DPMSTOURISM.