Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Στρογγυλή Τράπεζα στην Πρεσβεία της Κύπρου με τίτλο
«Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομίας. Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές»
Ρόδος 06.06.2016 
   

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 ο κ. Συρόπουλος Σπύρος, Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων μετά από πρόσκληση της Μορφωτικής Ακολούθου της Πρεσβείας της Κύπρου κ. Μαρίας Παναγίδου, παραβρέθηκε στις εργασίες Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο «Ελλάδα-Κύπρος 2015-2025: Η δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομίας. Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές».

Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελλάδας κ. Αριστείδης Μπαλτάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ελλάδας κ. Νικόλαος Ξυδάκης, ο Συντονιστής Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Ψηφιακή Πολιτική και την Ανοικτή Διακυβέρνηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού κ. Θεόδωρος Καρούνος.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα συμμετείχαν με εισηγήσεις πολλοί εκπρόσωποι Επιστημονικών και Πολιτικών Φορέων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου οι οποίοι συμφώνησαν, έχοντας ως στόχο τη μελέτη, διάσωση και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας των δύο χωρών με εργαλείο την ψηφιοποίησή της. Ο κ. Συρόπουλος πρότεινε τη δημιουργία μίας Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει τους φορείς που δύνανται και επιθυμούν να συμβάλουν σε ένα τόσο σημαντικό έργο, την εμπειρία και τις δράσεις του κάθε φορέα. Όλοι οι Φορείς συμφώνησαν και στη δημιουργία μίας Διακρατικής Επιτροπής με χαρακτήρα εισηγητικό, ειδικά προς τα αρμόδια Υπουργεία των δύο χωρών, καθώς και τη συμβολή όλων προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των κοινών δράσεων.