Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επίσκεψη Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24.05.2017 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση Διπλωματικής Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, με επικεφαλής τον κ. Yohpy Ichsan Wardana, Πληρεξούσιο Υπουργό – Σύμβουλο για Πολιτικές Υποθέσεις και Επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Ινδονησίας στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Καθηγητή κ. Ιωάννη Σεϊμένη. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της Ινδονησιακής πλευράς, η Αντιπροσωπεία της οποίας βρέθηκε στη Ρόδο προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της 2ης Διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα.

 


O Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ενημέρωσε την Ινδονησιακή Αντιπροσωπεία για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των Τμημάτων του και ειδικότερα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. 

Η Αντιπροσωπεία της Ινδονησίας συζήτησε με τον Καθηγητή Ι. Σεϊμένη θέματα που αφορούν τις Ελληνο-Τουρκικές Σχέσεις και την επίδρασή τους στις Μεταναστευτικές Ροές καθώς και θέματα του Δικαίου της Θάλασσας, με ιδιαίτερη μνεία στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την κυριότητα των Μικρών Νήσων Ligitan & Sipadan, τα οποία διεκδικούσαν Ινδονησία και Μαλαισία. Η Ινδονησιακή πλευρά σημείωσε την επιθυμία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ινδονησίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανέλθουν στο μέλλον με συγκεκριμένες προτάσεις.