Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

 Χίος, 10/2/2017

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»,  με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάπτυξης μεθοδολογιών και προγραμμάτων, ώστε να προκύψει αμοιβαίο όφελος και προστιθέμενη αξία από τη σύζευξη αυτή.

          

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου προβλέπονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ο σχεδιασμός  και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα και η υποδοχή πρακτικά ασκούμενων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Πληροφορίες:

Ελένη Γάκη Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου,      τηλ. 2271035161, e.gaki@aegean.gr , www.aegean.gr

Νεκταρία Χατζηιωάννου – Δημητρίου Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, τηλ. 2271021213, info@kpechios.gr, www.kpechios.gr