Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Συρόπουλος ορίστηκε ως ένα από τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα Σχολών Τουρισμού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 11/04/2017

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας με έμφαση στην ιστοριογραφία  του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων κ. Σπύρος Συρόπουλος ορίστηκε με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας Κουντουρά ως ένα από τα πέντε μέλη της νεοσυσταθείσας Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα Σχολών Ξεναγών.

 

 Η Υπουργική Απόφαση ορισμού της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής υπογράφηκε από την Υπουργό στις 21/03/2017 βάσει του αρ. 70 του νόμου 4443/2016 σύμφωνα με την οποία η επιτροπή αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ ειδικοτήτων συναφών με την εκπαίδευση των ξεναγών και έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.  

Η Γνωμοδοτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο, έχει ως έργο της την υποβολή προτάσεων για θέματα εκπαίδευσης ξεναγών, για το πρόγραμμα σπουδών, τον ορισμό ειδικοτήτων των προς πρόσληψη εκπαιδευτικών καθώς και την υπόδειξη εκπαιδευτικών συγγραμμάτων.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Γνωμοδοτική Επιστημονική Επιτροπή δεν είναι αμειβόμενη και οι συνεδριάσεις της θα γίνονται εντός του υπαλληλικού ωραρίου εργασίας στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.  

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής είναι η κ. Ευγενία Βικέλα, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, η κ. Σοφία Ανεζίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, η κ. Αικατερίνη Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Βυζαντινού Κράτους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, η κ. Ανδριάνα Μακρανδρέου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού ενώ Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Στεφανακίδης, εκπαιδευτικός υπάλληλος στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.  

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 στο Υπουργείου Τουρισμού παρόντων όλων των μελών της  Επιτροπής, ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί και η επόμενη συνάντηση εργασίας.