Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης
Δελτίο Τύπου    
10 Νοεμβρίου  2016
 

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σεμινάριο ανάνηψης και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.                                                                                        

Το σεμινάριο οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, παρουσία του ιατρού καρδιολόγου κ Παύλου Μπακίρη προέδρου της Εταιρείας (Παραρτήματος Ρόδου) και του επίσημου εκπροσώπου και εκπαιδευτή, ιατρού καρδιολόγου κ. Δημήτριου Μπαρουξή,  και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council), ενώ το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάβανε εκτός από τη θεωρία και ασκήσεις με προσομοίωση επεισοδίου.

Στο πρόγραμμα εκπαιδεύτηκαν επαγγελματίες από τον χώρο της Υγείας, του Τουρισμού αλλά και ιδιώτες.  Συμμετείχαν επίσης πέντε μέλη της ΣΑΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεταξύ αυτών και ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων κ. Σπύρος Συρόπουλος, στα οποία δόθηκε πιστοποίηση.

Καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι χώρος από τον οποίο διέρχονται καθημερινά μεγάλος αριθμός ατόμων, κυρίως φοιτητών/τριών, είναι σημαντικό να υπάρχουν τα μέσα και η εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε συμβάν.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ήδη προμηθευτεί ορισμένους απινιδωτές, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται ο εξοπλισμός κάθε πανεπιστημιακής μονάδας, σε κάθε νησί, με έναν απινιδωτή.

7, (+30)210-6492452