Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου

Νέα & Εκδηλώσεις Δελτία Τύπου  

Γλωσσικές άδειες σε πρόσφυγες.
Δελτίο Τύπου
 

 
12 Αυγούστου  2016

Δύο χιλιάδες (2.000) γλωσσικές άδειες/άδειες εκμάθησης ξένων γλωσσών online, δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά από ανταπόκρισή του σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ IKY, ώστε να χορηγηθούν σε πρόσφυγες στα νησιά μας.  

Οι γλωσσικές αυτές άδειες δίνουν τη δυνατότητα σε πρόσφυγες να παρακολουθήσουν online μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας από τις 12 διαθέσιμες (Τσέχικη, Δανέζικη, Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ολλανδική, Πολωνική, Πορτογαλική και Σουηδική) μέσω μίας υπηρεσίας διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (Online Linguistic Support- OLS) της ΕΕ.  

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των προσφύγων και η ενσωμάτωσή τoυς στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεργαστεί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προκειμένου να οργανωθεί, άρτια και αποτελεσματικά, η διαδικασία υποστήριξης των προσφύγων για την πλήρη αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση αυτή μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες στον παρακάτω  σύνδεσμο,  ενώ για την πορεία της δράσης ειδικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές συνεργασίας  με την Ύπατη Αρμοστεία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.    

 http://erasmusplusols.eu/el/ols4refugees/

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

relations@aegean.gr

FYSEI THESEI AIGAIO.jpg