ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ALAS (All About Salt)

Πρόγραμμα συνεδρίου
Aφίσα συνεδρίου

Πρακτικά συνεδρίου

Αλάτι και αλυκές
ως φυσικοί πόροι κι εναλλακτικοί πόλοι
τοπικής ανάπτυξης

Μυτιλήνη, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2002

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Γεωγραφίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου
Υπουργείο Αιγαίου

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Αίθουσα Επιμελητηρίου Λέσβου (πρώτη και τελευταία μέρα συνεδριάσεων)

Δεύτερη μέρα - Πολιχνίτος


ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να κάνει ευρύτερα γνωστά τα αποτελέσματα του Προγράμματος ALAS, ειδικότερα στην τοπική κοινωνία και το Αιγαίο, καθώς επίσης να συνοψίσει και να επαναθεωρήσει τους σκοπούς του ALAS και το μέλλον για τα τέσσερα Μουσεία Άλατος που δημιουργούνται στα πλαίσια του Προγράμματος.

Ειδικότεροι στόχοι του Συνεδρίου είναι η οργάνωση δικτύων συνεργασίας, ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες με αντικείμενο ασχολίας το αλάτι, την αλοπηγία και τη διαχείριση αλυκών και μουσείων άλατος. Τέτοια δίκτυα, που θα ενεργοποιηθούν μετά το πέρας του Προγράμματος ALAS, μπορεί να είναι: Δίκτυο αλυκών της Μεσογείου, Δίκτυο Μουσείων Άλατος, Δίκτυο Ειδικών και Εμπειρογνωμόνων σε θέματα αλυκών, αλοπηγίας κτλ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ιστορική αξία των αλυκών της Μεσογείου
 • Τεχνογνωσία της αλοπηγίας ως τις αρχές του 20ού αι. στο Αιγαίο, την Ελλάδα και τη Μεσόγειο
 • Πολιτισμική, οικολογική και εκπαιδευτική αξία των αλυκών
 • Δημιουργία και λειτουργία Μουσείων άλατος
 • Οικολογία και διαχείριση αλυκών- Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις αλυκές
 • Εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης των αλυκών και τοπική ανάπτυξη: Αλυκές και Τουρισμός- Γαστρονομία του αλατιού - Το αλάτι ως κεντρικό προϊόν τοπικής ανάπτυξης
 • Σχεδιασμός και διατήρηση της φυσικής και πολιτισμικής αξίας των αλυκών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Θεμιστοκλής Λέκκας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρος των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ
 • Θεοδώρα Πετανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (PMC) ALAS
 • Σπύρος Ευστρατίου, Διαχειριστής Προγράμματος ALAS Λέσβος
 • Renato Neves Επιστημονικός Συνεργάτης Προγράμματος ALAS Figueira da Foz
 • Robert Turk, Διαχειριστής Προγράμματος ALAS Piran, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (PMC) ALAS
 • Milcho Skumov, Διαχειριστής Προγράμματος ALAS Pomorie, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (PMC) ALAS
 • Hjlamar Dahm, Βοηθός Διαχειριστή Προγράμματος ALAS Λέσβος
 • Λένα Βαγιάννη, Επιστημονικός Συνεργάτης Προγράμματος ALAS Λέσβος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Παρασκευή 29/11/2002
  • Έναρξη Συνεδρίου
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ALAS/ Ομιλίες φορέων και προσκεκλημένων εισηγητών
 • Σάββατο 30/11/2002
  • Τέσσερα παράλληλα συνεδριακά εργαστήρια: Τοπική ανάπτυξη στη βάση του παραδοσιακού αλατιού και των αλυκών, Διατήρηση της φύσης, Πολιτισμική κληρονομιά, Ιστορία και τεχνογνωσία των παραδοσιακών αλυκών του Αιγαίου και της Ελλάδος.
  • Εκδρομή στις αλυκές Πολιχνίτου και το Μουσείο Άλατος.
 •  

 • Κυριακή 1/11/2002
  • «Ποιο το μέλλον των Μεσογειακών Αλυκών;»: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Συνεδρίου εμφαίνοντας σε εκείνα των τεσσάρων εργαστηρίων της προηγούμενης μέρας - Λήξη εργασιών Συνεδρίου.

   

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η αγγλική και η γαλλική. ΠαρΥ όλΥ αυτά, κατά την πρώτη συνεδρία, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα που Επιμελητηρίου Λέσβου, θα υπάρχει σύστημα ταυτόχρονης μετάφρασης στα ελληνικά. Στα ελληνικά, επίσης, θα διεξαχθεί και το συνεδριακό εργαστήριο που αφορά στην τεχνογνωσία παραγωγής άλατος σε Αιγαίο - Ελλάδα.

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιδιασκόπιο, προβολέας διαφανειών, οθόνη προβολής, Η/Υ, video και data display, σύνδεση με διαδίκτυο, ταυτόχρονη μετάφραση κατά την εναρκτήρια συνεδρία (πρώτη μέρα).

Έκδοση πρακτικών (σε όλους τους συνέδρους με το τέλος του Συνεδρίου).

 

All photos
© by Hjalmar Dahm - except where otherwise indicated
 

Site created by:
© 2001, Laboratory of Image, Sound & Cultural Representation
Dpt. of Cultural Technology-University of the Aegean— Contact the webmaster

 
 
Go back
Top of the page
To the site map Table of Contents To the top

 

To the top Home page About the ALAS logo Go to previous page
To the home page One page back