ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

 

"Μελέτη της μουσικής παράδοσης και του πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου"

Η μελέτη της μουσικής παράδοσης και του πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου αποτέλεσε το ερευνητικό αντικείμενο μιας διεπιστημονικής ομάδας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας ΙΙ) και είχε διάρκεια από το Σεπτέμβριο του 1995 έως το Σεπτέμβριο του 1998.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος η ερευνητική προσέγγιση επικεντρώθηκε στη Λέσβο, στη Λήμνο, στη Χίο και στα Ψαρά. Η έρευνα περιελάμβανε συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις, καταγραφή και αποδελτίωση βιβλιογραφίας, καθώς και συλλογή και ανατύπωση φωτογραφικού και ηχογραφημένου υλικού. Στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση, ανάλυση και ανάδειξη δεδομένων για το μουσικό και τον υλικό πολιτισμό του Βορείου Αιγαίου και η δημιουργία μιας Βάσης Πολιτισμικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας που συνέδεσε Μουσεία, Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες και Βάσεις Δεδομένων με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.