εικονική βιβλιοθήκη

εικονική βιβλιοθήκη


Στα ράφια της βιβλιοθήκης μας μπορείτε να βρείτε ...

ελληνικά
βιβλία

ξενόγλωσσα
βιβλία

σημειώσεις
μαθημάτων

περιοδικά

αρθρογραφία

multimedia

Συνδεθείτε με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου .... ή άμεσα με τον ηλεκτρονικό κατάλογο βιβλίων της βιβλιοθήκης για να βρείτε τη βιβλιογραφία που σας ενδιαφέρει.