ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

- ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΑΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ