ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωργία και Περιβάλλον" λειτουργεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. στη διεύθυνση

Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Ξενία
Γραφείο 310
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος
ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον"
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλέφωνα

2251036212, 2251036271 fax: 2251036263

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

mscagroenv@env.aegean.gr