ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Πόση είναι η χρονική διάρκεια;
Tο πρόγραμμα κρατάει 12 μήνες συνεχόμενους. Από τα 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για την πλήρη φοίτηση, τα 2 συνιστούν υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων στη Μυτιλήνη και το τρίτο περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση στην Άρτα ή στα Χανιά (τρεις εβδομάδες) ή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη καθώς και την εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής.

2. Το ύψος των διδάκτρων;
Είναι 2.000 Ευρώ

3. Πτυχιούχοι ποιών σχολών γίνονται δεκτοί;
Όλων! Βεβαίως πλεονεκτούν όσοι είναι συγγενικών σχολών.

4.Υπάρχουν μαθήματα, πόσα και ποια;
Το αναφέρει αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών.

5. Απαλλάσσεται κάποιος από κάποια μαθήματα που έχει διδαχθεί;
Όχι!

6. Είναι υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις (πόσες απουσίες μπορώ να κάνω);
Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Ανώτατο όριο απουσιών ορίζεται οι δύο (2) απουσίες ανά τρίωρο μάθημα.

7. Τα μαθήματα είναι πρωί - απόγευμα;
Όπως βολεύει το πρόγραμμα το οποίο συνηθίζεται και στα προπτυχιακά.

8. Δεν έχω πάρει ακόμα πτυχίο, μπορώ να κάνω αίτηση;
Ναι, μόνο που πρέπει να υπάρχει το πτυχίο πριν την έναρξη των μαθημάτων.

9. Παίζει ρόλο ο βαθμός πτυχίου;
Και βέβαια!

10. Έχω καταθέσει αίτηση στο ΔΙΚΑΤΣΑ για αναγνώριση αλλά ακόμα δεν έχω απάντηση. Μπορώ να κάνω αίτηση;
Μπορείτε.

11. Έχουν προτεραιότητα αυτοί που τελειώνουν το συγκεκριμένο Μ.Δ.Ε. για συνέχιση σε διδακτορικό του ίδιου Μ.Π.Σ.;
Όχι.

 

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ποια είναι η διαφορά του Διετούς Προγράμματος από το Μονοετές;

Στο Διετές υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης που ισχύει σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκτενέστερης ενασχόλησης με τη διπλωματική διατριβή, η οποία θα εμπεριέχει και μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα. Στη διπλωματική διατριβή θα ενταχθεί και μεγάλο μέρος της εργαστηριακής άσκησης.

 

2. Ποιά μαθήματα θα πρέπει να διδαχθεί και να εξεταστεί σε αυτά ο μεταπτυχιακός φοιτητής;

Ακριβώς όσα και στο μονοετές.

 

3. Πως θα γίνεται η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων;

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ένα πλήρες Σαββατοκύριακο κάθε δίμηνο, θα γίνεται η διδασκαλία των μαθημάτων με εντατική μορφή σε συνδυασμό με όλες τις τεχνικές που προσφέρονται μέσω της χρήσης σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων. Κάθε έξη μήνες θα γίνονται κανονικά οι εξετάσεις των μαθημάτων (συνήθως με γραπτά διαγωνίσματα).

 

4. Που θα γίνεται η διδασκαλία και η εξέταση;

Στη Μυτιλήνη, σε ημερομηνίες που θα έχουν προκαθοριστεί από την έναρξη του Μεταπτυχιακού, και οι οποίες θα είναι σταθερές, εκτός και αν συμβεί κάτι εξαιρετικό.

 

5. Τι απουσίες δικαιολογούνται;

Καμία. Βεβαίως, αναφερόμαστε σε πρόγραμμα το οποίο αφορά συνήθως Σαββατοκύριακα και/ή το Καλοκαίρι (Εργαστηριακή Ασκηση είτε στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, είτε στο Μ.Α.Ι.Χ.).

 

6. Υπάρχουν δίδακτρα;

Ναι. Είναι 1500 Ευρώ τα δύο εξάμηνα.

 

7. Πως θα γίνει η επιλογή;

Με συνέντευξη. Η πρώτη ομάδα υποψηφίων (προκήρυξη 15/1/2008) θα πρέπει να έρθει στη Μυτιλήνη το Σάββατο 16/2/2008. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο site του Μεταπτυχιακού τη Δευτέρα 18/2/2008.

 

8. Πτυχιούχοι ποιών σχολών γίνονται δεκτοί;

Όλων! Βεβαίως πλεονεκτούν όσοι είναι συγγενικών σχολών.


9. Υπάρχουν μαθήματα, πόσα και ποια;

Όσα αναφέρει αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών του μονοετούς κύκλου.

 

10. Απαλλάσσεται κάποιος από κάποια μαθήματα που έχει διδαχθεί;

Όχι!

 

11. Παίζει ρόλο ο βαθμός πτυχίου;

Και βέβαια!

 

12. Έχω καταθέσει αίτηση στο ΔΙΚΑΤΣΑ για αναγνώριση αλλά ακόμα δεν έχω απάντηση. Μπορώ να κάνω αίτηση;

Μπορείτε. Μόνο που πρέπει να έχετε την αναγνώριση πριν από την ημέρα της συνέντευξης.

 

13. Έχουν προτεραιότητα αυτοί που τελειώνουν το συγκεκριμένο Μ.Δ.Ε. για συνέχιση σε διδακτορικό του ίδιου Π.Μ.Σ.;

Όχι.

 

14. Πότε θα αρχίσει η διπλωματική διατριβή;

Μετά το πρώτο δίμηνο και αφού προηγηθεί αναλυτική συζήτηση με τους υπεύθυνους διδάσκοντες. Των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη τέτοιας υπευθυνότητας είναι να έχουν θέση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με εμπειρία στη θεματολογία της διατριβής με την οποία θα ασχοληθεί ο υποψήφιος.

 

15. Πότε θα πρέπει να παρουσιαστεί η διπλωματική διατριβή;

Τον εικοστό τρίτο μήνα από την έναρξη του προγράμματος και εφόσον ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα, τα οποία συμπληρώνουν τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες.

 

16. Από την αρχή του προγράμματος και μέχρι την παρουσίαση με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η διπλωματική διατριβή;

Μέσω της προσωπικής του επαφής με τον επιβλέποντα. Τον ενδέκατο μήνα θα γίνει στη Μυτιλήνη παρουσίαση της προόδου, τόσο εγγράφως, όσο και προφορικά, με τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων.

 

17. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει εγκαίρως την διατριβή ή δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα;

Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις υποχρεώσεις του για ένα μόνον εξάμηνο του οποίου θα πρέπει να πληρώσει και τα δίδακτρα.

 

18. Μπορεί κάποιος να μεταφέρει μαθήματα στο επόμενο εξάμηνο;

Μόνο ένα μάθημα. Αν αποτύχει σε περισσότερα επαναλαμβάνει -μόνον μία φορά- το εξάμηνο επιβαρυνόμενος τα δίδακτρα.