ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ υλοποιούνται στο κτίριο πρώην ΞΕΝΙΑ στο Λόφο Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη, που έχει παραχωρηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Οι υπάρχοντες διαμορφωμένοι χώροι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι 4.300 m2 και καλύπτουν όλες τις ανάγκες των φοιτητών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά τμήματα).
- Τετραγωνικά μέτρα αιθουσών διδασκαλίας ανά φοιτητή: 1.72 
- Τετραγωνικά μέτρα εργαστηριακών χώρων ανά φοιτητή: 4.1
- Λειτουργούντα ερευνητικά εργαστήρια: 8
- Θέσεις Η/Υ ανά φοιτητή: 1
- Νέος Εκπαιδευτικός εξοπλισμός: εκπαιδευτικό λογισμικό για off-line και on line πραγματοποίηση μαθημάτων.

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (για τα συμπράττοντα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου) στεγάζεται σε τέσσερα κτίρια, εμβαδού 4.000 m2 τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών σε χώρους διδασκαλίας και εργαστηρίων. Υπάρχουν δέκα αίθουσες διδασκαλίας των 127, 117, 98, 95, 70 και 60 θέσεων. Το κτίριο της Βιβλιοθήκης αναπτύσσεται σε 2.500 m2 εξυπηρετώντας 250 σπουδαστές με δυνατότητα χρήσης e-library σε 50, όπως και Internet.

Αναλυτικά η υποδομή και ο εξοπλισμός των Τμημάτων που συνεργάζονται καθώς και οι λεπτομέρειες για τη Βιβλιοθήκη, το ΑΙΓΑΙΟ-NET και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου δίνoνται εδώ.