ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-12

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΜΣ
Εκπαιδευτική Εκδρομή του κ. Καρρά στα Τζουμέρκα
Εργαστήριο Εδαφολογίας Τμ. Φυτικής
Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου
Υδροηλεκτρικό Φράγμα Πουρναρίου - Εργοστάσιο ΔΕΗ
Υδροηλεκτρικό Φράγμα Πουρναρίου - Εργοστάσιο ΔΕΗ

Θερμοκήπια
Θερμοκήπια
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αράχθου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αράχθου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αράχθου
Λιμνοθάλασσα Ροδιάς
Λιμνοθάλασσα Ροδιάς
Μάθημα Ν.Σ. Μάργαρη

Μάθημα Ν.Σ. Μάργαρη
Νεροβούβαλοι - Ροδιά
ΠΜΣ 2005 Αρτα - Τμήμα Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρτας

Ροδιά
Συνάντηση με Συμβούλιο ΤΕΙ Ηπείρου
Υδατοκαλλιέργειες
Βιολογική Καλλιέργεια Οπωροκηπευτικών

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο 

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Μάθημα Κ. Ευαγγελινού Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο

Γραμματεία ΠΜΣ Γραμματεία ΠΜΣ Μάθημα Ν.Σ. Μάργαρη Μάθημα Ν.Σ. Μάργαρη

Μάθημα Προέδρου Τμήματος Περιβάλλοντος Α. Τρούμπη Μάθημα Προέδρου Τμήματος Περιβάλλοντος Α. Τρούμπη Διδάσκοντες ΠΜΣ στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2005-06 Συνάντηση με Συμβούλιο ΤΕΙ Ηπείρου
Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Υδατοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό

Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς

Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς

Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς

Λιμνοθάλασσα Ροδιάς Λιμνοθάλασσα Ροδιάς Νεροβούβαλοι - Ροδιά Λιμνοθάλασσα Ροδιάς

Λιμνοθάλασσα Ροδιάς Λιμνοθάλασσα Ροδιάς Λιμνοθάλασσα Ροδιάς Λιμνοθάλασσα Ροδιάς
Βίκος - Αώος Βίκος - Αώος Βίκος - Αώος Βίκος - Αώος

Βιολογική Καλλιέργεια Αραβόσιτου Δασικό Χωριό - Τζουμέρκα Τζουμέρκα Τζουμέρκα

Δασικό Χωριό - Τζουμέρκα

Δασικό Χωριό - Τζουμέρκα

Βίκος - Αώος

Βίκος - Αώος

Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Μονάδα Παραγωγής Ζωοτροφών στη Λέσβο Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς Τζουμέρκα
Βιολογική Καλλιέργεια Οπωροκηπευτικών Βιολογική Καλλιέργεια Οπωροκηπευτικών Θερμοκήπια Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς

Θερμοκήπια Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς Μουσείο Λιμνοθάλασσας Ροδιάς Επίσκεψη σε αρδευτικά-στραγγιστικά κανάλια της Αρτας

Επίσκεψη σε αρδευτικά-στραγγιστικά κανάλια της Αρτας

Επίσκεψη σε αρδευτικά-στραγγιστικά κανάλια της Αρτας

Επίσκεψη σε αρδευτικά-στραγγιστικά κανάλια της Αρτας

Υδροηλεκτρικό Φράγμα Πουρναρίου - Εργοστάσιο ΔΕΗ

Υδροηλεκτρικό Φράγμα Πουρναρίου - Εργοστάσιο ΔΕΗ

Υδροηλεκτρικό Φράγμα Πουρναρίου

Εργαστήριο Εντομολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Εργαστήριο Εντομολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Εργαστήριο Εντομολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Εργαστήριο Εντομολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Εργαστήριο Εδαφολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου

Εργαστήριο Εδαφολογίας Τμ. Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου