ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΜΣ

Ονοματεπώνυμο ατόμων που αποτελούν προσωπικό των συνεργαζόμενων Τμημάτων και στελεχώνουν το ΠΜΣ (επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό κ.λ.π.)

Ίδρυμα - Οργανισμός - Ινστιτούτο - Υπηρεσία

Θέση στο ΠΜΣ

Επίπεδο εκπαίδευσης

Ν.Σ. Μάργαρης
Παν. Αιγαίου

Διευθυντής-Διδάσκων

Διδακτορικό
Α. Τρούμπης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Μ. Αγγελίδης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Χαλβαδάκης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Σκαναβή
Παν. Αιγαίου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Π. Τζεδάκης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Τ. Ακριώτης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Χ. Γιούργα
Παν. Αιγαίου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό

Π. Δημητρακόπουλος

Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ι. Σπιλάνης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ι. Ματσίνος
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό

Ν. Σουλακέλλης

Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Χ. Φείδας
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Π. Γαγάνης
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Θεοδώρου
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Ευαγγελινός
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Μ. Αλούπη Παν. Αιγαίου Διδάσκουσα Διδακτορικό
Ε. Κουτσίδου Παν. Αιγαίου Διδάσκουσα Διδακτορικό
Π. Ντάλιας
Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Α. Κοτρίκλα
Παν. Αιγαίου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Γ. Παππά
Παν. Αιγαίου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Γ. Γατίδου
Παν. Αιγαίου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Α. Σηφάκης Παν. Αιγαίου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γρ. Γκίκας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Σ. Κανδρέλης
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Α. Τζώρα
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Γ. Σκούφος
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ.Κ. Παπαδόπουλος
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ.Δ. Παπαδόπουλος
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Δ. Σάββας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ. Μάνος
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ν. Μαλισιόβας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Α. Κανταρτζής
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Δ. Ζωάκη
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Δ. Παπαβασιλείου  ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων Διδακτορικό
Γ. Γκίζας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Δ. Μετζάκης
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ. Καρράς
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Α. Τσίνας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Χ. Καρυπίδης
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Θ. Καρυώτης
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ. Βατζιάς
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γ. Πατακιούτας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Μ. Θεοχάρης
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Δ. Κύρκας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Γρ. Βάρρας
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ν. Πετρόπουλος
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ι. Κάνγκαλου
ΤΕΙ Ηπείρου
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Ν. Δαναλάτος
Παν. Θεσσαλίας
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ν. Μαραβέγιας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Χαϊντούτη
ΓΠΑ
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Τ. Αλμπάνης Παν. Ιωαννίνων
Διδάσκων
Διδακτορικό
Μ. Χαϊνταρλής Παν. Ιωαννίνων
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Γαλανόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διδάσκων
Διδακτορικό
Η. Ελευθεροχωρινός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ι. Δροσινού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδάσκουσα - Επισκέπτης
Διδακτορικό
Λ. Κοβάτση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Ν. Μαραβέγιας Καποδιστριακό Παν. Αθηνών
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ν. Θωμαίδης Καποδιστριακό Παν. Αθηνών
Διδάσκων
Διδακτορικό
Jack Barkenbus Πανεπιστήμιο Μινεσότα ΗΠΑ
Διδάσκων - Επισκέπτης
Διδακτορικό
Αγγ. Λούμου ΤΕΙ Καλαμάτας Διδάσκουσα Διδακτορικό
Αικ. Μέλφου ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Διδάσκουσα Διδακτορικό
Αικ. Παπαγιαννάκη Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Διδάσκουσα - Επισκέπτης
Διδακτορικό
Α. Ροκόφυλλου - Χουρδάκη
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Γ. Μηλιάδης
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διδάσκων
Διδακτορικό
Κ. Μαχαίρα
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διδάσκουσα
Διδακτορικό
Κ. Γιαννοπολίτης
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ε. Πασπάτης
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Διδάσκων
Διδακτορικό
Θ. Καρυώτης ΕΘΙΑΓΕ
Διδάσκων
Διδακτορικό
Ρ. Γκέκας ΚΕΔΚΕ
Διδάσκων
Διδακτορικό
Φ. Υδραίου Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας Διδάσκουσα Maitrise Speciale
Π. Μπαρούχας ΤΕΙ Ηπείρου Επιστημονικός συνεργάτης Διδακτορικό
Χ. Βόϊδαρου ΤΕΙ Ηπείρου Επιστημονική συνεργάτις Διδακτορικό
Δ. Παπαχρήστος ΤΕΙ Ηπείρου Επιστημονικός συνεργάτης Διδακτορικό
Φ. Σακελλαρίδης Παν. Ιωαννίνων Εξωτερικός συνεργάτης Διδακτορικό
Ι. Κωνσταντίνου Παν. Ιωαννίνων Εξωτερικός συνεργάτης Διδακτορικό
Δ. Λαμπροπούλου Παν. Ιωαννίνων Εξωτερική συνεργάτις Διδακτορικό
Π. Δόϊκος Παν. Αιγαίου
Εξωτερικός συνεργάτης
Master
Ν. Μάντζος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Δ. Βάσσος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Κ. Φώτου
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακή συνεργάτις
Master
Α. Παπαβλασόπουλος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Γ. Μαγκλάρας
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Α. Σιάνου
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακή συνεργάτις
Master
Μ. Νικολάου
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακή συνεργάτις
Master
Γ. Τάσσος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Χ. Νταλαμάγκος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακός συνεργάτης
Master
Κ. Παπαχρήστος
ΤΕΙ Ηπείρου
Εξωτερικός συνεργάτης
Master
Κ. Βάσσης
ΤΕΙ Ηπείρου
Εξωτερικός συνεργάτης
Master
Ε. Κομνηνού
ΤΕΙ Ηπείρου
Εργαστηριακή συνεργάτις
Πτυχίο
Ε. Κουτσίδου Παν. Αιγαίου Οργανωτική υποστήριξη Διδακτορικό
Μ. Θεοδωρακάκης Παν. Αιγαίου Αξιολόγηση, Βιωσιμότητα Διδακτορικό
Β. Μάργαρη Παν. Αιγαίου Υποστήριξη σε ΠΕ Διδακτορικό
Α. Κυνηγάρης Παν. Αιγαίου Τεχνική υποστήριξη Πτυχίο
Κ. Γκαλογιάννης Παν. Αιγαίου Διαχειριστική και οργανωτική υποστήριξη Πτυχίο
Ε. Τσιμίνου Παν. Αιγαίου Οργανωτική υποστήριξη Πτυχίο
Γ. Λουτραγώτης Παν. Αιγαίου Υποστήριξη σε ΠΕ Πτυχίο
Δ. Μπούρας Παν. Αιγαίου Υποστήριξη σε ΠΕ Πτυχίο
Α. Τσάσκου Παν. Αιγαίου Γραμματειακή υποστήριξη Πτυχίο