Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

 

Επίκουρος Καθηγητής                             ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: Κτήριο "Ξενία" Α, 210

Τηλέφωνο: 0030 22510 36257

 

Σπουδές:

Περιβαλλοντολόγος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου (1997), Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος,  Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου (2002)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Εφαρμογή σύγχρονων βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων για την επεξεργασία βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, τοξικότητα και συμπεριφορά χημικών μορφών μετάλλων σε συστήματα ενεργού ιλύος, βιοαποδόμηση συνθετικών οργανικών ενώσεων,  επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και βιολογικών λασπών

Συγγραφικό έργο:

1.       Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2001) Toxicity of organotin compounds to activated sludge. Ecotoxicology and Environmental Safety, 49, 275-280.

2.       Stasinakis A.S., Mamais D., Thomaidis N.S and Lekkas T.D (2002) Effect of chromium (VI) on bacterial kinetics of heterotrophic biomass of activated sludge. Water Research, 36, 3342-3350.

3.       Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. , Giannes A.S. and Lekkas T.D. (2003) Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. Environmental Science and Pollution Research, 10, 177-182.

4.       Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. and Lekkas T.D. (2003) Speciation of chromium in wastewater and sludge by extraction with liquid anion exchanger Amberlite LA-2 and Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry. Analytica Chimica Acta, 478, 119-127.

5.       Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. , Mamais D., Papanikolaou E.C., Tsakon A. and Lekkas T.D. (2003) Effects of chromium (VI) addition on the activated sludge process. Water Research, 37, 2140-2148.

6.       Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Mamais D., Karivali M. and Lekkas T.D. (2003) Chromium species behaviour in the activated sludge process. Chemosphere, 52, 1059-1067.

7.       Stasinakis A.S., Mamais D., Paraskevas P. and Lekkas T.D. (2003) Evaluation of different  methods for the determination of maximum heterotrophic growth rate. Water Environment Research, 75, 549-552.

8.       Lekkas T., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D. and Nikolaou A. (2003) Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. Journal of Environmental Monitoring, 5, 593-597.

9.       Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Makri C., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Petsa A. and Lekkas D. (2004) Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic organic compounds. Environment International, 30, 995-1007.

10.   Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. , Mamais D. and Lekkas T.D. (2004) Investigation of Cr(VI) reduction in continuous-flow activated sludge plants. Chemosphere, 57, 1069-1077.

11.   Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. , Nikolaou A. and Katifes A. (2005) Aerobic biodegradation of organotin compounds in activated sludge batch reactors. Environmental Pollution, 134, 431-438.

Email: astas@env.aegean.gr

 

 

 
 
     

Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English