Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Τοπογραφίας με έμφαση στις μεθόδους Τηλεπισκόπισης και περιλαμβάνει τα πεδία εφαρμογών της ευρύτερης περιοχής της Γεωχωροπληροφορικής όπως είναι: η χαρτογραφία, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ), τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους, τα παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης ( GPS ), η φωτοερμηνεία, η φωτογραμμετρία, οι νέες τεχνολογίες Lidar / IfSar , καθώς και η συμβολή τους στην παρατήρηση, μελέτη και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος της γης για τη διαχείριση, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Χονδρική εκτίμηση καμμένων εκτάσεων από τις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου μέσω δορυφορικών εικόνων AVHRR-18
προετοιμασία: Δρ. Ευάγγελος Παπαπαναγιώτου (10 Σεπ 2007)

Σημερινές και Προηγούμενες Δορυφορικές Εικνες MODIS Aqua/Terra Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση: 2km | 1km | 500m | 250m

Σημειακή πρόγνωση καιρού και ύψος κυματισμών θάλασσας από την Ομάδα Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Αθήνας. Σύρετε με το ποντίκι τον δρομέα στο σημείο που επιθυμείτε την πρόγνωση του καιρού. Σύρετε το δρομέα στη θάλασσα για να πάρετε το ύψος και τα χαρακτηριστικά των κυματισμών.


Δορυφορική εικόνα AVHRR 18 (κανάλια 1,2,4) Σεπτεμβρίου (2-9-2007 12:26 GMT) της νότιας Ελλάδος.

Τμήμα δορυφορικής εικόνας AVHRR Αυγούστου της ευρύτερης περιοχής Πελοποννήσου μετά την γεωγραφική προσαρμογή σε προβολή ΕΓΣΑ ’87. Οι λευκές περιοχές είναι νέφη ενώ είναι ορατό σε αποχρώσεις του καφέ το αποτέλεσμα των μεγάλων πυρκαγιών στην Αιγιάλεια (Α) και Πάρνηθα (Β).

Τμήμα δορυφορικής εικόνας AVHRR Σεπτεμβρίου της ευρύτερης περιοχής Πελοποννήσου μετά την γεωγραφική προσαρμογή σε προβολή ΕΓΣΑ ‘87. Οι λευκές περιοχές είναι νέφη ενώ οι πρόσφατα καμένες εκτάσεις απεικονίζονται με σκούρο πράσινο.

Αποτέλεσμα αυτόματης αναγνώρισης καμένων εκτάσεων (με κόκκινο χρώμα) μεταξύ 20 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2007 (το υπόβαθρο αποτελείται από την εικόνα AVHRR Σεπτεμβρίου). Στα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται οι καμένες εκτάσεις της Αιγιάλειας και Πάρνηθας διότι είναι προγενέστερες της περιόδου λήψης των εικόνων.

A/A

Είδος Κάλυψης

Έκταση (στρ.)

1

Αστικό περιβάλλον

7.728

2

Χώροι άθλησης με βλάστηση

457

3

Μη-αρδευόμενες καλλιέργειες

20.923

4

Αμπελώνες

8.361

5

Οπωρώνες

449

6

Ελαιώνες

80.427

7

Σύνθετες καλλιεργήσιμες εκτάσεις

128.939

8

Διαδοχή καλλιεργήσιμων εκτάσεων και φυσικής βλάστησης

321.352

9

Δάση πλατύφυλλων

70.547

10

Δάση κωνοφόρων

67.152

11

Μεικτά δάση πλατύφυλλων-κωνοφόρων

68.200

12

Χορτολίβαδα

98.656

13

Θαμνώνες σκληρόφυλλων

205.785

14

Εκτάσεις μεταξύ δασών και θαμνώνων

152.274

15

Παράκτια βλάστηση

3.411

16

Υγρότοποι (γλυκού και θαλασσινού νερού)

1.875

17

Παραποτάμια βλάστηση

988

18

Παραλίμνια βλάστηση

4.710

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.248.523


Αρχική Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτ 2007