Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΓΣΠ

Πρώην Διευθυντής: Καθηγητής  Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος

Πρώην Διευθυντής Προφίλ Έρευνα Μαθήματα Δημοσιεύσεις Υπηρεσίες Φωτογραφίες Εργασίες Λογισμικό Συνέδρ./Σεμινάρια Σύνδεσμοι Ελληνικά Αγγλικά