Καλαντζή Όλγα-Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 206, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36204

E-mail: kalantzi@aegean.gr

 

Σπουδές:

PhD Περιβαλλοντική Χημεία, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο, 2000-2004,

MSc Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Επιστήμες (με διάκριση), Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο, 1998-1999,

BSc (Hons) Εφαρμοσμένη Βιοχημεία , Πανεπιστήμιο Brunel Δυτικού Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, 1995-1998

  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Ανάπτυξη μεθόδων για την ανάλυση οργανικών ρύπων στο περιβάλλον

Παρουσία, τύχη και επιπτώσεις οργανικών ρύπων στο περιβάλλον

Ανθρώπινη έκθεση σε έμμονους οργανικούς ρύπους (POPs)

Τοξικότητα των έμμονων οργανικών ρύπων

 

 » Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ