Τρούμπης Ι. Ανδρέας

Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

 Κοσμήτορας Σχολής Περιβάλλοντος

Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων
Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

 

Γραφείο: 306, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36231

E-mail: atro@aegean.gr

 

Σπουδές:

Doctorat (nouveau regime) Οικολογίας και Δυναμική των Πληθυσμών, CNRS / Centre L. Emberger, Montpellier, Γαλλία, 1985.

DEA Oικολογίας και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Universite P.  Sabatier, Toulouse III Γαλλία, 1981.

Maitrise Bιολογίας των Πληθυσμών, Universite P. Sabatier, Toulouse III Γαλλία, 1980.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, βιολογία της διατήρησης προστατευτέων ειδών και βιοτόπων, περιβαλλοντική πολιτική προϊόντων και υπηρεσιών.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ