ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Παναγιώτα Κραβαρίτου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η προβληματική του φύλου στην ελληνική νομική επιστήμη
 
Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η "ανισότητα των φύλων" ως πρόβλημα πολιτικής: Άρρητες παραδοχές της σύγχρονης Πολιτικής Ανάλυσης
 
Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση και Φύλο: Ακαδημαϊκή εμπειρία- η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση και την έρευνα στην Ελλάδα
 
Βασιλική Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ταυτότητες φύλου και σχολείο: νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα 'φύλο' στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήματα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
 
Ξανθή Πετρινιώτη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Η έρευνα για το φύλο στα Οικονομικά της Εργασίας: Ένας απολογισμός για την Ελλάδα
 
Αναστασία Λαδά-Χατζοπούλου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φύλο και Χώρος: Αρχικές προσεγγίσεις και νέα ερωτήματα ή μεταξύ ορατών και αοράτων
 
Έφη Αβδελά, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;
 
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήσεις και καταχρήσεις του κοινωνικού φύλου στην ανθρωπολογία
 
Ειρήνη Καμπριάνη, Τομέας Έρευνας, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
Φύλο και Υγεία: Πολιτισμική δόμηση και ερμηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών
 
Χρύση Σταματοπούλου-Ιγγλέση, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ψυχολογία και φύλο στην Ελλάδα: Το απόν αντικείμενο της επιθυμίας
 
Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η "γυναικεία" γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών