Αρχή Θεματικές Επιτροπές Πρόγραμμα Πρόσβαση Επικοινωνία Σύνδεσμοι Περιλήψεις
 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων

(Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

προγραμμάτισαν τη συνδιοργάνωση του

2ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ιστορικής Γεωγραφίας

με τίτλο

«Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου»

Το Συμπόσιο τελεί υπό την Αιγίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

καθώς επίσης και υπό την Αιγίδα του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμπόσιο θα λάβει χώρα στη Μυτιλήνη, μεταξύ 16 και 18 Σεπτεμβρίου 2010,

και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για τη συμπλήρωση 15 χρόνων

από την ίδρυση του πρώτου Τμήματος Γεωγραφίας στην Ελλάδα.

 

Poster Συμποσίου ~ (1,5 Mb)

NEW   Φωτογραφία Εισηγητών Συμποσίου !!!

designed by http://users.auth.gr/~drak/index.htm