Προηγούμενη σελίδα.Θεατρική Παράσταση

"Το Θεριό του Ταύρου"

Απρίλιος 2006 στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης.