Μαθητικές δραστηριότητες
 
Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου Λέσβου
 
Σχέδιο Διδασκαλίας Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α!