Συμπληρώνω ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι ειδικότητες με μια ματιά…

Διεθνολόγος της Μεσογείου: οι απόφοιτοι διεθνών σπουδών είναι στελέχη που δραστηριοποιούνται στη σχέση μεταξύ χωρών, κρατών, πολιτισμών. Οι γνώσεις της γλώσσας, της πολιτικής, της οικονομίας της ιστορίας και της γενικότερης κουλτούρας των χωρών της Μεσογείου, προετοιμάζουν τα αυριανά στελέχη οργανισμών, επιχειρήσεων και κρατών, που θα υποστηρίξουν συνεργασίες στην λεκάνη της Μεσογείου.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 

 

Κοινωνιολόγος: απώτερος σκοπός του, να προτείνει πρακτικές προσέγγισης και διαχείρισης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, άνδρες, νέοι, τρίτη ηλικία, μαθητές, καταναλωτές, φτωχοί, μετανάστες κλπ). Είναι ο επιστήμονας που, με σύγχρονες πλέον πρακτικές, αξιοποιεί τις θεωρίες της κοινωνιολογίας για να ποσοτικοποιήσει και να ερμηνεύσει συμπεριφορές και κοινωνικά φαινόμενα.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Κοινωνιολογίας

   

 

Κοινωνικός Ανθρωπολόγος - Ιστορικός: αν ο Ανθρωπολόγος μελετά την βιολογική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μελετά την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών και των πολιτισμών. Η γνώση της ιστορίας και του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι κοινωνίες, τον καθιστά απαραίτητο στην προσαρμογή μας στη διεθνώς μεταβαλλόμενη και παγκοσμιοποιούμενη ανθρώπινη «κοινότητα».

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

 

Παιδαγωγός Δάσκαλος: επιστήμονας και λειτουργός που δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με ισχυρό υπόβαθρο στην  Ψυχολογία και τις Επιστήμες της Αγωγής, εκπαιδεύεται για να διδάσκει κατά ενότητα: Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες, Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Λαογραφία …

1ο & 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Παιδαγωγός Νηπιαγωγός: ο επιστήμονας και λειτουργός που καλείται να διαμορφώσει και να πλάσει προσωπικότητες στην πολύ ευαίσθητη προσχολική ηλικία. Μαθαίνει να διεγείρει τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να τους εμπεδώνει πρωτόγνωρες για αυτά αξίες και έννοιες. Πρόσθετο εφόδιο στην πρόκληση αυτή αποτελούν οι γνώσεις σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

1ο & 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

 

Γεωγράφος: ο επιστήμονας που μελετά περιβαλλοντικά, κοινωνικό - οικονομικά, και άλλα σύνθετα προβλήματα, από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο με σύγχρονες ποσοτικές & ποιοτικές τεχνικές. Ανθρωπογεωγραφία, Οικολογία, Χωροθέτηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων, Φαινόμενα Μετανάστευσης, Φυσικές Καταστροφές, Τουρισμός και Ανάπτυξη, Χωρική Στατιστική, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), Δορυφορικές Εικόνες και Διδακτική αποτελούν ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης του σύγχρονου Γεωγράφου.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Γεωγραφίας

 

Περιβαλλοντολόγος: o επιστήμονας που βρίσκεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Καλείται να προλαμβάνει, να διαγιγνώσκει και να προτείνει θεραπείες σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Η προσέγγιση του περιβαλλοντολόγου είναι διεπιστημονική και καταρτίζεται σε ποικίλους τομείς όπως: επιστήμη των οικοσυστημάτων, μηχανική περιβάλλοντος, οικονομία, κοινωνιολογία, περιβαλλοντική αγωγή...

2ο & 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Περιβάλλοντος

δες επίσης:

"ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ;"

 

Μαθηματικός: ο επιστήμονας με τη σκέψη και τα εργαλεία, «θεμέλιο» των θετικών επιστημών. Η υπολογιστική δύναμη που παρέχει η πληροφορική του δίνει την δυνατότητα να μοντελοποιεί σύνθετα προβλήματα της μηχανικής και των θετικών επιστημών, ενώ παρέχει νέες δυνατότητες στην ερμηνεία φαινομένων που άπτονται των οικονομικών & κοινωνικών επιστημών.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μαθηματικών

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών

 

Στατιστικός - Αναλογιστής: επιστήμονας απαραίτητος στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από Κυβερνήσεις, ασφαλιστικούς φορείς, εταιρίες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επιδημιολόγους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικά κόμματα κ.α.

Η λήψη αποφάσεων βασίζεται πια σε εργαλεία που τους παρέχει η στατιστική επιστήμη για να προβλέψουν, με ασφάλεια, την επίπτωση που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις τους, ή για να αξιολογήσουν τάσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μαθηματικών

Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

 

Επιστήμονας Τροφίμων και Διατροφής: ο επιστήμονας που σχεδιάζει και οργανώνει μηχανισμούς αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών, για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθορισμένης διατροφικής αξίας. Μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης υποσιτισμού (αλλά και υπερκαταναλωτισμού) καθώς και των διατροφικών σκανδάλων, ο Επιστήμονας Τροφίμων και Διατροφής αποτελεί αλληλο-συμπληρούμενη  ειδικότητα με τον Διαιτολόγο και τον Τεχνολόγο Τροφίμων, με ιδιαίτερο όμως γνώρισμα την έμφαση στην ασφάλεια τροφίμων και στη γνώση των γεωπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων της Διατροφής.

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

Ωκεανογράφος - Ιχθυολόγος – Θαλάσσιος Περιβαλλοντο-λόγος: Με δυο κατοχυρωμένες επαγγελματικές διεξόδους – αυτές του Ιχθυολόγου και του Περιβαλλοντο-λόγου, ΦΕΚ 315/2003 - το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας προσφέρει σπουδές που αποτελούν σύνθεση των θετικών επιστημών με πεδίο εφαρμογής το ιδιαίτερο περιβάλλον της θάλασσας. Το μοναδικό Τμήμα στην χώρα μας που εξειδικεύει επιστήμονες στο θαλάσσιο περιβάλλον στοχεύει στην σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

 

Πολιτισμικός Πληροφορικός: Διαθέτει τις θεωρητικές γνώσεις για την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτισμικών δεδομένων και όψεων της πολιτισμικής κληρονομιάς, παράλληλα με τις θεωρητικές γνώσεις πληροφορικής, αλλά και τις δεξιότητες που αφορούν στη χρήση νέων τεχνολογιών πολιτισμικής προβολής: multimedia, animation, virtual reality, κ.ά. Οι απόφοιτοι του ΤΠΤΕ μπορούν να οργανώσουν και να διαχειριστούν δράσεις παραγωγής ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως Mουσεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εταιρείες παραγωγής multimedia εφαρμογών και ψηφιακού βίντεο.

1ο & 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Είναι ο μηχανικός που μπορεί να ασχοληθεί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, με όλα τα επίπεδα ενός πληροφοριακού - επικοινωνιακού συστήματος: από το υλικό, το λογισμικό και την επεξεργασία των δεδομένων, μέχρι τις διαδικασίες ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος. Από τη φύση των σπουδών του έχει αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και έχει αναπτύξει δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ώστε να είναι ικανός να αναλύει τα προβλήματα και να αξιοποιεί τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Άλλωστε, μηχανικός σημαίνει καλή γνώση της θεωρίας και εφαρμογή της στην πράξη. Λόγω της θεσμικής κατοχύρωσής του ως Μηχανικού (ΤΕΕ-ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ), δύναται να απασχοληθεί σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων, καθώς και δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, αλλά και να διδάξει ως εκπαιδευτικός στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στον κλάδο «Πληροφορικής».

2ο & 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Επιστήμονας Διοίκησης (manager): η σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί πλέον επιστήμη. Εδώ καταρτίζονται στελέχη με γνώσεις διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, διοίκησης τουρισμού, marketing, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, λογιστικής – χρηματοοικονομικής, νέων τεχνολογιών ...

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Ναυτιλιακά (Οικονομολόγος): η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο αποτελούν για τους Έλληνες το δυναμικότερο οικονομικό κλάδο με διεθνή παρουσία και ακτινοβολία. Η παγκοσμιοποίηση όμως της οικονομίας δημιουργεί νέες ανάγκες - νέες προκλήσεις για τους επιστήμονες του κλάδου. Οι ναυτιλιακές σπουδές διευρύνονται πια σε νέα αντικείμενα όπως τις αεροπορικές μεταφορές, logistics, διεθνείς χρηματαγορές, διαχείριση λιμένων και διακομιστηκών κέντρων,…

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 

 

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης: ο μηχανικός της διαχείρισης μεγάλων κατασκευαστικών έργων και συστημάτων παραγωγής, καθώς και της διαχείρισης συστημάτων παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενων με τους τομείς της διοίκησης (management engineering), της χρηματοοικονομικής μηχανικής (financial engineering), της πληροφορικής και των επικοινωνιών (management information systems). Ο μηχανικός οικονομίας και διοίκησης αντιλαμβάνεται τις τεχνικές παραμέτρους των προαναφερθέντων έργων και συστημάτων και σχεδιάζει ή υλοποιεί, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκησή τους.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Μηχανικός Σχεδίασης (Designer): ο αρχιτέκτονας προϊόντων. Ο μηχανικός δηλαδή που καλείται να συνδυάσει την αισθητική με τη λειτουργικότητα των προϊόντων. Μελετά την ανάγκη και προδιαγράφει το προϊόν (ή το σύστημα). Σχεδιάζει λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως: τα υλικά κατασκευής, τη διαδικασία παραγωγής, την οικονομική βιωσιμότητα, το marketing, τη λειτουργικότητα, την αισθητική ...

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

Ερωτήματα του υποψήφιου φοιτητή …

Μήπως οι διαφαινόμενες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και το περιβάλλον απαιτούν άλλη φιλοσοφία σπουδών;

Μήπως πρέπει οι σπουδές μου να μου δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον;

Μήπως κάποια νέα αντικείμενα σπουδών μπορεί να μου δώσουν διέξοδο;

επιστροφή

Η προσέγγισή μας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου…

 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος μεε ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΣ και επαγγέλματα..

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών βασίζεται στη Η φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών βασίζεται στη  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία, γεγονός που τους καθιστά ικανούς αυριανούς επαγγελματίες και πιο ολοκληρωμένους μελλοντικούς ερευνητές.

Παραδείγματα:

·  Ο Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης είναι Μηχανικός με ισχυρές βάσεις Οικονομολόγου

·  Ο απόφοιτος της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ενώ γνωρίζει άριστα εφαρμογές της πληροφορικής, αποτελεί και ειδικός σε θέματα τέχνης και πολιτισμού.

·  Ο Στατιστικός - Αναλογιστής είναι Μαθηματικός αλλά και Οικονομολόγος.

·  Ο Γεωγράφος και ο Περιβαλλοντολόγος είναι επιστήμονες της φύσης και της κοινωνίας.

·  Οι απόφοιτοι Μεσογειακών Σπουδών συνδυάζουν πολιτισμό και πολιτικές της Μεσογείου.

Με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ανάλογα με τον συνδυασμό προπτυχιακών - μεταπτυχιακών σπουδών, ο καθένας επιλέγει μεταξύ, είτε της περαιτέρω εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε κάποιο πεδίο είτε του ευρύτερου συνδυασμού πολλαπλών διεπιστημονικών πεδίων.

επιστροφή

 

 

 Αριστεία στο Αιγαίο

  

γνωρίστε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

μέσα από ακαδημαϊκά επιτεύγματά του

 

Οι Πανεπιστημιουπόλεις του Αιγαίου

Φοιτητική Ζωή … 

Στο Αιγαίο, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ομορφιά και την ποιότητα ζωής του νησιού…

· πόλεις με ανθρώπινη κλίμακα

· χαμηλό κόστος ζωής

· ασφάλεια στην καθημερινότητα

 

Πληροφορίες για τις εγγραφές των πρωτοετών …

 

 

 

επιστροφή

 

·  πολιτιστικές - αθλητικές δραστηριότητες

·  ακαδημαϊκό περιβάλλον με αληθινή επικοινωνία

·  δωρεάν σίτιση για όλους

 

Θεατρική Ομάδα «ΠΡΟΒΑ»

Καταδυτική Ομάδα «Τρίτων»

Χορευτική Ομάδα «Ορφέας»

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Φοιτητική Κοινότητα myaegean

επιστροφή