Κώστας Κανάκης * Costas Canakis
Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής * Assistant Professor (tenured)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

University of the Aegean
Department of Social Anthropology & History

 
/γlosoloγia/

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * INFORMATION

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ * SHORT CV

ΜΑΘΗΜΑΤΑ * COURSES

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤA * NEW COURSES

ΚΕΙΜΕΝΑ * TEXTS & MATERIALS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΟΔΩΝ * SAMPLE TESTS

ΔΙΑΦΟΡΑ * MISCELLANEA

ΛΕΞΙΚΑ * ONLINE DICTIONARIES

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2005

 

Τελευταία ενημέρωση  16/10/2012 11:41:52

 

Αρχική σελίδα

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

ΝΜΠΣ Γυναίκες & φύλα