ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

 

Μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά

Oxford Reference online*

 

 

Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά &μηχανές μετάφρασης

http://www.translatum.gr/

http://www.in.gr/dictionary/lookup.asp

http://www.kypros.org/cgi-bin/lexicon

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller

 

 

Αρχική σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Εμφανίζεται μόνο εάν είναι συνδρομητής το ίδρυμά σας