Διδακτορικό Δίπλωμα
Διδάκτορες
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Συναντήσεις Υ.Δ.
Νέα- Ανακοινώσεις

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής Επιτροπή

Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή

(01/07/2009)

Έλληνες το Θρήσκευμα: Η επιτέλεση της ελληνικότητας στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και στη λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ.

Θ. Παραδέλλης

 

Ε. Παπαταξιάρχης

Α. Τσεκένης

Ζαχόπουλος Κων/νος

(01/12/2010)

Διαδικτυακές ανταλλαγές. Η κατ’ οίκον παραγόμενη πορνογραφία, ψηφιακές υποκειμενικότητες, σχέσεις και συναλλαγές. 

Κ. Καντσά

Κ. Κανάκης

Α. Μπακαλάκη

Αλεξοπούλου Σοφία

(01/12/2010)

Η φτώχεια στην Ελλάδα ως στέρηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Η περίπτωση του συσσιτίου του δήμου Αθηναίων

Χ. Μπέλλας

Χ. Μπέλλας

Π. Χαντζαρούλα

Κ. Γιαννακόπουλος

Οικονόμου Αγγελική

(01/06/2011)

Η υλική και κοινωνική οργάνωση του οικιακού χώρου: Συνέχειες και ασυνέχειες στις κοινωνικές σχέσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές κατανάλωσης σε μια νησιωτική κωμόπολη της Ελλάδας

Β. Μουτάφη

 

Ε. Παπαταξιάρχης

Β. Καντσά

Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης

(03/12/2008)

Εννοιολογήσεις της βίας στις αναρχικές ομάδες των Αθηνών

 

Ε. Παπαταξιάρχης

 

Μ. Σπουρδαλάκης

Ε. Πλεξουσάκη

Κορολόγου Ευγενία

(07/12/2011)

«πρόσωπον προς πρόσωπον»: το ιερό στην τέχνη

Θ. Παραδέλλης

 

Ε. Γκαρά

Π.Πανόπουλος

Δεληγιαννίδου Μαρία

(02/07/2013)

Η συμβολική σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας ως πράξη αντίστασης

Ε. Παπαταξιάρχης

Β. Μουτάφη

Μπέλλας Χ-Σ

Σιμάτη Ανδριαννή

(02/10/2013)

Η διαπραγμάτευση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από τις αφηγήσεις τρανς αντρών στην αστική Ελλάδα. Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις

Κ. Γιαννακόπουλος

Π. Χαντζαρούλα

Ναζίρη Δέσποινα (Βέλγιο)

Δουδουνής Ιωάννης

(06/11/2013)

Το αρχαίον κλέος. Λέσβος, τέλη 19ου – αρχές  20ου αιώνα

Β. Αναστασιαδης

 

Π. Δουκέλλης

Σ.Καράβας

Παναγιωτάτου Ζωή Ελένη

5/11/2014
«Multilingual migrants in monolingual countries. The West – African community of Athens: a sociolinguistic study» Κ. Κανάκη 

Τσοκαλίδου (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης ) και κα Τσιπλάκου (Αν. Παν/μιο Κύπρου).

Παντελέου Μαρία

(07/05/2014)

Περί του Επαναπατρισμού των προσφύγων και των μεταναστών: Το παράδειγμα των επαναπατρισθέντων Αλβανών μεταναστών, η περιοδική επάνοδος στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και η συνεχής οικονομική εξάρτηση από την Ελλάδα

Π. Τοπάλη

Μπέλλας Χ-Σ

Ε. Πλεξουσάκη

 

 

Βαρελάκη Γαρυφαλιά

27-5-2015

Βιο-πολιτικές του Καρκίνου: Εθνογραφικές προσεγγίσεις του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα

Β. Καντσά

 

Α. Τσεκένης Π. Τοπάλη

Γλεντή Δήμητρα

27-5-2015

Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του ‘22: Η συγκρότηση του προσφυγικού συνοικισμού της Μυτιλήνης

Ι. Γιαννιτσιώτης

Ε. Παπαταξιάρχης 

Χ. Εξερτζόγλου  

Αϊβαλικλή Ανδρονίκη

16-09-2015

Θρησκευτικότητα και η κατασκευή της ετερότητας στην ελληνική κοινωνία: η περίπτωση των «γνήσιων» ορθόδοξων χριστιανών (ΓΟΧ).

Π. Τοπάλη Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Πλεξουσάκη

Τριανταφυλλίδου Μαρία

02-3-2016

 

Η οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών και ιστορική μνήμη

Χ. Εξερτζόγλου

Ε. Γκαρά 

Ι. Γιαννιτσιώτης

Γούλα Ελένη

6-04-2016

Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Κυρίαρχα κοινωνικά στερεότυπα και νοοτροπίες σχετικά με την πολιτισμική παράδοση - μηχανισμοί ανάδειξης και μέθοδοι ανάγνωσής της στη διδακτική πράξη. Συγκριτικά Υποδείγματα από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Βοιωτία –Σάμος-Ρόδος)

Χ. Εξερτζόγλου Μ. Σταματογιαννοπούλου

Ε. Πλεξουσάκη