Αρχική

 

     

30/4/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2015-16
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2015-16
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2015-16

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2015-16

3/7/2014

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2014-15
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2014-15
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2014-15

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2014-15

16/5/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2014-15
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2014-15
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2014-15

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2014-15

3/7/2013

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2013-14 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2013-14

Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2013-14

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2013-14

26/4/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2013-14 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2013-14
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2013-14

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2013-14

16/7/2012

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2012-13 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2012-13
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2012-13

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2012-13

3/4/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2012-13 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2012-13
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2012-13

21/12/2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2011-12

Αίτηση και Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής Τμήματος Περιβάλλοντος Ακαδ. Έτους 2011-12

15/9/2011

Αναβολή Διαδικασίας Επιλογής Νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

8/8/2011

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2011-12 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2011-12
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2011-12

Αποδεκτοί τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντήσεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2010-11

6/7/2011

Ανακοίνωση επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2011-2012

7/6/2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2011-12 (PDF)

8/4/2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2011-12 (PDF)
Αίτηση υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2011-12
Πρότυπο συστατικής επιστολής Ακαδ. Έτους 2011-12

Αποδεκτοί τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας

Ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενδεικτικές ερωτήσεις-απαντησεις εξέτασης Ακαδ. Έτους 2010-11

24/6/2009

Συνεντεύξεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2010-11

19/4/2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2010-11 (PDF)

10/7/2009

Ανακοίνωση επιτυχόντων/επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2009-2010

19/6/2009

Συνεντεύξεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών Ακαδ. Έτους 2009-10

8/4/2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2009-10 (PDF)

3/9/2008

Συνεντεύξεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Ακαδ. Έτους 2008-09

6/8/2008

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΜΠΣ "Θεοφράστειο Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική"

13/5/2008

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2008-09 (PDF)

12/9/2007

Αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2007-08

17/7/2007

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη

9/5/2007

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ακαδ. έτους 2007-2008 (PDF)

9/5/2007

Έντυπο αίτησης για εισαγωγή στο 'Θεοφράστειο ΠΜΣ' (DOC)


 

© 2007 ΠΜΣ "ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: Περιβαλλοντική & Οικολογική μηχανική"

Επικοινωνία
Σύνδεσμοι


Βάση Επιστημονικών Δημοσιευμάτων
SRCOSMOS 

     


Webmaster:
     

Αντώνης
Ανδρέου