Responsive image

Νέα & Εκδηλώσεις Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

Οι νεότερες προκηρύξεις διαγωνισμών έχουν μεταφερθεί στην νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22.06.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, για το έτος 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1794,87€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 2.100,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  07-07-2017 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης-Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων , Κτίριο Διοίκησης , Λόφος Πανεπιστημίου , Βελούτσου Βενετία τηλ. επικοινωνίας 2251036922 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: vvel@aegean.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19.06.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην   ‘Προμήθεια Κουρτινών Μπάνιου για τα WC –  ΛΟΥΤΡΑ των Φοιτητικών Κατοικιών στη Μυτιλήνη ‘,  του Λόφου Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1073,50 €  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 182,50 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  ,  22-06 -2017  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου Νικόλαος Μιχαλάκης  , τηλ. επικοινωνίας 22510  36 951 ,  697 440 6062 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

16.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3826 /16.06.2017
Διακήρυξη 2/2017  Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 12 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/09/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (ιούλιο και Αύγουστο).    
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15.06.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση του συστήματος συναγερμού-πυρανίχνευσης του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Σάμο για ένα έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.282,05€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 217,95€

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 20-06-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: ipapan@aegean.gr.

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μύρινα, 13-6-2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Προμήθεια και τοποθέτηση  εσωτερικών οριζόντιων βενέτικων περσίδων αλουμινίου 25mm για τις ανάγκες των κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας - τοποθέτησης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.367,52€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 232,48€.

Η εν λόγω δαπάνη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών οριζόντιων βενέτικων περσίδων αλουμινίου 25mm, σε είκοσι (20) συνολικά παράθυρα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κτήριο

Διεύθυνση

Συνολικός αριθμός παραθύρων

Ενδεικτικές διαστάσεις (mm)

Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο

Μητροπολίτη Ιωακείμ 2

4

39 x 130

Κυδάδειο

Καρατζά 24

8

162 x 124

Παντελίδειο

Κουντουριώτη 54

8

220 x 120

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, προ της κατασκευής, οι ακριβείς διαστάσεις των περσίδων να έχουν εξακριβωθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας ώστε αυτές να ταιριάζουν απόλυτα με τα παράθυρα για τα οποία προορίζονται.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με την κα Παπαδάκη Ειρήνη (τηλ. επικοινωνίας 22540 83015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

Για να είναι δυνατή η εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Σύγκλητο σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας & εγκατάστασης  στον μειοδότη, θα πρέπει αυτός προηγουμένως να μας έχει προσκομίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία: 1) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, 2) Ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και αυτό να δηλώνεται στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Μύρινα, 9-6-2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Προμήθεια και τοποθέτηση ικριώματος ασφαλείας στην περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου του Παντελιδείου κτιρίου στη Λήμνο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 4.000,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 680,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με τον κ. Μαϊδανό Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας 22510 36158, 6957943035) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: imaid@aegean.gr 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προσφέρων να είναι ο ίδιος ή να στελεχώνεται από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό - στατικό (μέλος του Τ.Ε.Ε.) ο οποίος θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της εργασίας.

Συνημμένα:

08.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 730 /08.06.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες αναβάθμισης του Εργαστηρίου Οργανοληπτικού Ελέγχου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.
 1. Γνωστοποίηση
Αριθμ. Πρωτ.: 3545 /08.06.2017

Αναβολή εργασιών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδοχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί  για το έτος 2017 στην ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 38 (τριάντα οκτώ)  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 30,  ΑΘΗΝΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της, ως άνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 900€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ  και ώρα 12.00 πμ στέλνοντας την προσφορά τους   με ηλεκτρονική αποστολή στο  email: nkas@aegean.gr υπόψη κας Κασκαμπά Κλεονίκης (210 6492023).

Ενημέρωση προς ενδιαφερόμενους:  με την ανακοίνωση της ανάθεσης,  στον προσφέροντα της προμήθειας / υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομιστεί ποινικό μητρώο καθώς και πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αριθμ. Πρωτ.: 127 /08.06.2017 br> ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής   μονάδας Σύρου
 1. Γνωστοποίηση
08.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3554 /08.06.2017
Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3554/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες αναβάθμισης του Εργαστηρίου Οργανοληπτικού Ελέγχου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο.    
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
 3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των αποχετευτικών αγωγών σε τρία λουτρά  των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο  ποσό των 2500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  14-06-2017και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παντελή Λοΐζου , τηλ. 2271035063,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

06.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3440 /06.06.2017
Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3440/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017.    
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
 3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
02.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 679 /02.06.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου    
 1. Γνωστοποίηση
02.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3425 /02.06.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2017».
 1. Γνωστοποίηση
02.06.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3381 /01.06.2017
Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 3381/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού για το έτος 2017, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ ανά υπηρεσία.    
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
 3. ΤΕΥΔ
 4. Διευκρινήσεις
 31.05.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 3330 /31.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.8 περίπτωση (α), του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ Α΄147», που αφορά την δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ’ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»
 1. Γνωστοποίηση
 31.05.2017   Αριθμ. Πρωτ.: . 3313 /2017
ΔΙΑΚHΡYΞΗ
3313 /2017   ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2017 ΕΩΣ 30/06/2020, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «Τεχνικό Έλεγχο & Συντήρηση συστήματος Πυρανίχνευσης κτιρίου «7ης Μαρτίου» και συστημάτων κατάσβεσης CO2 κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.450,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 09/06/2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:
 • Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026
 • ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:
  rhodes_tech@aegean.gr
  Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

Συνημμένα:

-          ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση Δύο (2) Υποσταθμών για το κτίριο "7ης Μαρτίου" και για το κτίριο "Κλεόβουλος" του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 07/06/2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026
 • ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:
  rhodes_tech@aegean.gr
  Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

Συνημμένα:

-          ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26.05.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συμπλήρωση Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας του κτιρίου “ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ” Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή,  02/06/2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:
 • Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026
 • ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:
  rhodes_tech@aegean.gr
  Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

Συνημμένα:

-          ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. Πρωτ.: 479 /26.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Οχημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης
 1. Γνωστοποίηση
 26.05.2017
Δημοσίευση πρόθεσης
δημοπράτησης έργου  «Επισκευή Κτιρίου Δ’ (Κυλικείου) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»  προϋπολογισμού 172.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
 1. Έργο
 26.05.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 477 /26.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμούγια την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2017
 1. Γνωστοποίηση
 26.05.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 478 /26.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής/παράδοσης των κλινών που θα προκύψουν από τη Διενέργεια του με αριθμό 1350/2017 Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμούγια τη μίσθωση37κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
 1. Γνωστοποίηση
26.5.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 3117 / 26.05.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ' (Κυλικείου) ΣΤΗ ΡΟΔΟ» προϋπολογισμού 172.500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      26.05.2017
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πύλη ανίχνευσης RFID μαζί με URS υποστήριξης της για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 8.547,00€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 1.453,00€.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 31-05-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: ipapan@aegean.gr.

Συνημμένα:

 26.05.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 410 /25.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου» για το χρονικό από 01/01/2018 έως 2019
 1. Γνωστοποίηση
 25.05.2017   Αριθμ. Πρωτ.: . 2966 /23.05.2017
ΔΙΑΚHΡYΞΗ Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2019 
 24.05.2017   Αριθμ. Πρωτ.: . 2819β /19.05.2017
ΔΙΑΚHΡYΞΗ
Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2019.
 22.05.2017   Αριθμ. Πρωτ.: .2859α /22.05.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2859/2017: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 23 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 30/09/2020, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      19.05.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ετήσια συντήρηση του συστήματος αρχειοθέτησης BERDELO για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.965,81€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 334,19€.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: ipapan@aegean.gr.

Συνημμένα:

 19.05.2017   Αριθμ. Πρωτ.: .2780/18.05.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/7/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/6/2020
 16.05.2017
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Γραφείου Αθηνών για το έτος 2017
 1. Γνωστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS κτιρίου 7ης Μαρτίου και ετήσια προληπτική συντήρηση των UPS του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 23/05/2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:

 •  Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026
 • ή με ηλεκτρονική αποστολή στα email:
  rhodes_tech@aegean.gr

 • Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr

   

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 31/12/2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 14.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 3.522,58€

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 22/05/2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος (Μαρία Διαμαντάρα τηλ. 22410 99026) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr 

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρία η οποία θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό διαγνωστικού ελέγχου και ρύθμισης  παραμέτρων, την ετήσια συντήρηση δύο μονάδων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) του κατασκευαστικού οίκου MGE ισχύος 40KVA και 10KVA για την κάλυψη των αναγκών του Μιχαλείου κτιρίου και του Αμφιθεάτρου στη Χίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο  ποσό των 2000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 18-05-2017και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη Παντελή Λοΐζου , τηλ. 2271035063,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Μύρινα 11.05.2017  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική προμήθεια πενήντα (50) φιαλών προπανίου (25kg /φιάλη) για τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνου για το έτος 2017».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.300€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 561,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 17-05-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου, (Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2254083015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     10.05.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 3 επιτοίχιων κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.538,46€   πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 431,54€. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 15-05-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου οδός Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη, (Παπάνης Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας 2251036074) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e- mail: ipapan@aegean.gr.

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρία Πυροπροστασίας, την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο  ποσό των 2000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 17-05-2017 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8,  υπόψη κο Γιώργο Παντελούκα , τηλ. 2271035062,  ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: gp@aegean.gr   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 (πέντε) προβολικών για αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη της Μονάδας Σύρου. Το έργο αφορά μόνο προμήθεια και όχι εγκατάσταση. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και την
Παρασκευή 12-05-2017 και ώρα 14:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κ. Ζερβουδάκη, στο τηλέφωνο 22810-97043 ή στο email ype@syros.aegean.gr.

 02.05.2017 Αριθμ. Πρωτ.: .2016/26.04.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
 1. Πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μύρινα, 28-04-2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χώρου καλλιέργειας αρωματικών φυτών για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Οργανοληπτικού Ελέγχου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, για όλη τη διάρκεια του έτους 2017».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.136,75€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 363,25€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 05-05-2017 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου, (Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2254083015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

 

Συνημμένα:

 25.04.2017 Αριθμ. Πρωτ.: .1779/25.04.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 46 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 30/09/2020, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μύρινα, 24-04-2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Προμήθεια και εγκατάσταση παροχικού καλωδίου (λόγω επαύξησης ισχύος) εντός καναλιού και σύνδεση με Πίνακες Ισχυρών των κτιρίων Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου και Παντελιδείου» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Λήμνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.800,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 306,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 02-05-2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με τον κ. Μαϊδανό Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας 6957943035) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: imaid@aegean.gr 

Συνημμένα: 

 Αριθμ. Πρωτ.: .1723/24.04.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ»
 1. Γνωστοποίηση
11.4.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 1625α/11.04.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ» προϋπολογισμού 2.300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
11.4.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 1626/11.04.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού – επέκταση εγγυήσεων και συντηρήσεων εξοπλισμού Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (από 20/4 έως 3/5)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  6.04.2017  

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην εκτύπωση έντυπου περιοδικού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

5.04.2017 Αριθμ. Πρωτ.: .1526/05.04.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2018 και 2019
 1. Γνωστοποίηση
5.04.2017 Αριθμ. Πρωτ.: .1442/03.04.2017
Διακήρυξη
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2018 και 2019
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
 3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
 4. Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 1442/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  5.04.2017 

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία την αντικατάσταση μιας ηλεκτρονικής κάρτας ισχύος UPS PowerScale 20KWA τύπος PCB NW24022x1 που βρίσκεται στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. H κάρτα είναι υπεύθυνη για την τροφοδοσία inverter, booster και ανορθωτή. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει και αντικατάσταση τεσσάρων (4) capacitors τύπου 6800uf 450VDC, του κεντρικού UPS του ίδιου κτιρίου, SUNLIGHT 40 KWA. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας και παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 3.300,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  12-04-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τμήματος (Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη 84100), αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντινίδης,

τηλ. επικοινωνίας 22810-97042 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email pkon@aegean.gr.

3.04.2017 Αριθμ. Πρωτ.: .298/3.04.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 37 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/- τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής των κλινών έως και την 30/09/2020
 1. Γνωστοποίηση
Αριθμ. Πρωτ.: 334/28.03.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 23 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για τρία ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.
 1. Γνωστοποίηση
 Αριθμ. Πρωτ.: 1350/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 37 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/ιων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/09/2020.
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες προληπτικής συντήρησης συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 10.600,00€ (για υλικά και εργασία) πλέον ΦΠΑ ποσού 2.054,00€. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 05.04.2017 και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Έργων, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Dirk Schaelicke, τηλ. επικοινωνίας 2251036274) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: dschael@env.aegean.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Μύρινα, 27.03.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, για το χρονικό διάστημα από 10/04/2017 έως 31/12/2017» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Λήμνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 7.000,00€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 1.680,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 29-03-2017 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου, (Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2254083015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή και συντήρηση των αντλιών θερμότητας και του αερόψυκτου ψύκτη νερού, στα κτίρια του λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη.  

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 16.293,00 (Δεκαέξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και μηδέν λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 31.03.2017 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Έργων, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Dirk Schaelicke, τηλ. επικοινωνίας 2251036274) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: dschael@env.aegean.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  22/03/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

Α.Π.: 335  

Στα πλαίσια της με Α.Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1185/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων,  εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Ρόδου, Σύρου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 31/12/2017, ενημερώνουμε τους υποψηφίους συμμετέχοντες ότι εκ παραδρομής στο Άρθρο 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σελ. 12 της διακήρυξης, αναγράφεται ως έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 21/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ.,  αντί της ορθής όπως ορίζεται στο Άρθρο 6, ήτοι Τρίτη 04/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων  

Σταματία Τσουβαλά 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22.3.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Φωτιστικών Ασφαλείας και Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2017».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.415,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα  27/03/2017 και ώρα 14:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026 

 Συνημμένα:

-          ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

22.03.2017   Αριθμ. Πρωτ.: 1185/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Ρόδου, Σύρου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 31/12/2017
 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη
 3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15.3.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των καθισμάτων των αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, για το έτος 2017.

 

Περιγραφή ανταλλακτικού

Μηχανισμός έδρας μεταλλικός επαναφοράς καθισμάτων αμφιθεάτρου

Αλενόβιδα με κεφάλι 5 mm M6x25 mm όλο πάσο

Αλενόβιδα με κεφάλι 5 mm M6x40 mm μισό πάσο

Αλενόβιδα φρεζάτη 4 mm M6x14 mm όλο πάσο

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.051,29€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 2.400,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  31-03-2017 και ώρα 15:00 επικοινωνώντας με  το Γραφείο του Τμήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης-Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων , Κτίριο Διοίκησης ,Λόφος Πανεπιστημίου , Βελούτσου Βενετία τηλ. επικοινωνίας 2251036922 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: vvel@aegean.gr.


15.03.2017   Αριθμ. Πρωτ.: 276/14.03.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών α) αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου», β) Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Ρόδου, Σύρου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως 31/12/2017, γ) Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 46 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/9/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο)», δ) Παράδοσης – Παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 46 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/9/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13.3.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Πυροσβεστικών Σταθμών και Αναπνευστικής Συσκευής για το κτίριο “7ης Μαρτίου” του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.950,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  16/03/2017 και ώρα 14:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά με τους κ.κ.:
  Φιλήμων Φραντζή 2241099074
  Σπυρίδων Καραμποϊκη 2241099075
  Μαρία Διαμαντάρα 2241099026 

 Συνημμένα:

-          ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7.3.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια και Τοποθέτηση   Κουρτινών Συσκότισης και ΣΤΟΡ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ) ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝ  στις αίθουσες διδασκαλίας των  Κτηρίων  τμημάτων Γεωγραφίας  & Επιστημών της Θάλασσας , Λόφου Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.500,00€  πλέον ΦΠΑ 17%   ποσού 425,00 €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα ,  13-03 -2017  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου Δημήτριος Ρουμελιώτης , τηλ. επικοινωνίας 22510  36958 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: droum@aegean.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7.3.2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτιστικών    Τεχνολογίας LED  για την Αντικατάσταση  των παλαιάς τεχνολογίας  Φωτιστικών Κοινοχρήστων  Χώρων των  κτηρίων ΞΕΝΙΑ Α & Β ,  με  προϋπολογισμό δαπάνης ως παρακάτω  :

α/α

Ειδος υπό προμήθεια φωτιστικού

ΜΜ

Ποσοτητα

Τιμη ολική πρό ΦΠΑ 17%

 

Τιμη ολική με ΦΠΑ 17%

 

1

Φωτιστικό γραμμικό στεγανό Led 41w 230v

ΤΕΜ

4

200

234,00

2

Φωτιστικά PANEL 60x60 42W 4000K

TEM

35

1155

1351,35

Σ ύ ν ο λ ο 

1585,35€

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα ,  13-03 -2017  και ώρα 10:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   Λόφος Παν/μίου Αιγαίου  (όνομα υπαλλήλου: Ακίνδυνος Γονιδέλλης  , τηλ. επικοινωνίας 22510  36964  ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: agonidellis@aegean.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευµένη εταιρία κλιµατισµού, την ετήσια συντήρηση δύο αντλιών θερµότητας (TRANE RTXA212 και TRANE RTXA209)) για την κάλυψη των αναγκών του Μιχαλείου κτιρίου και του Αµφιθεάτρου στη Χίο.


Ο συνολικός προϋπολογισµός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.629,03€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 870,97€.


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να µας ενηµερώσουν µέχρι και την Παρασκευή 10-03-2017και ώρα 12:00 επικοινωνώντας µε το Γραφείο του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλων 8, υπόψη Παντελή Λοΐζου , τηλ. 2271035063, ή µε ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6.3.2017 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προµήθεια ενός κλιµατιστικού δαπέδου τύπου ντουλάπας, για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήµατος της Βιβλιοθήκης στη Χίο.

Ο συνολικός προϋπολογισµός της ως άνω προµήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.991,45€ πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 508,55€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να µας ενηµερώσουν µέχρι και την 10-03-2017 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας µε το Γραφείο του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών (Μιχάλων 8, Χίος ) (Παντελής Λοΐζος, τηλ. επικοινωνίας 2271035063) ή µε ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: ploizos@aegean.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.3.2017 

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία τη συντήρηση ενός ανελκυστήρα και τριών αναβατορίων Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Η συντήρηση απαιτεί μηνιαία επίσκεψη στο χώρο από το μειοδότη. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  10-03-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τμήματος (Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη 84100), αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντινίδης,

 τηλ. επικοινωνίας 22810-97042 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email pkon@aegean.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28.2.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων για όλα τα υπηρεσιακά οχήματα της Πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου απο Μάρτιο 2017 εώς Σεπτέμβριο 2017

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 3.418,80€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 4.000€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη  02-03-2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, Κτήριο Ηγεμονείο (Κυριακού Φώτης, Κοτζαμάνη Γεωργία)(2273082015,2273082062) ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e mail: fotisk@aegean.gr ή kotz@aegean.gr .

28.02.2017   Αριθμ. Πρωτ.: 741/2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης συστήματος IP τηλεφωνίας και συστήματος διαχείρισης δικτύου για το έτος 2017
23.02.2017   Αριθμ. Πρωτ.: 668/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018,2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22-02-2017  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται στην συντήρηση και αναγόμωση 150 φορητών πυροσβεστήρων που διαθέτει για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.367,52€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 1.600€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 24-02-2017 και ώρα 14:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υποθέσεων, Κτήριο Τσομπανά (εργαστήριο Πολυμέσων) Ζάχαρης Νίκος, Κυριακού Φώτης (2273082040, 2273082015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e mail: nzar@aegean.gr  ή fotisk@aegean.gr .

21.02.2017 Αριθμ. Πρωτ.: 643/2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης συστήματος IP τηλεφωνίας και συστήματος διαχείρισης δικτύου για το έτος 2017, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μύρινα, 21-02-2017 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο, για το χρονικό διάστημα από 10/04/2017 έως 31/12/2017» για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Λήμνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 6.400,00€  πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 1.536,00€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 01-03-2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, οδός Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα Λήμνου, (Παπαδάκη Ειρήνη, τηλ. επικοινωνίας 2254083015) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: epapadak@aegean.gr 

Συνημμένα:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών στις Φοιτητικές Κατοικίες Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 5.000,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 850€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 13:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Χίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μιχάλων 8 υπόψη Νίκου Γανιάρη. τηλ. 2271035026 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: merimna@chios.aegean.gr

 

 

ANAKOINΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια  ηλεκτρονικών πλακετών και πυκνωτών για την συντήρηση και επισκευή fan coils των κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη , όπως στον παρακάτω Πίνακα .  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω Προμήθειας      ,   ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 4.273,50  €  πλέον του ΦΠΑ 17% ποσού 726,50  €.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη    23-02-2017 και ώρα 11:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νικόλαος Μιχαλάκης    τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

                                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ & ΠΥΚΝΩΤΩΝ.  

Α/Α

Είδος – Περιγραφή

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ηλεκτρ. Πλακέτες τύπου PTI της εταιρίας AERMEC.

Τεμ

45

2

Ηλεκτρικοί Πυκωτές 3,5-5 μf  .

 

Τεμ

55

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε διαφημιστική εταιρεία τις δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο, των ανακοινώσεων προκηρύξεων θέσεων προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κριτήριο το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ μη συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ για δύο έτη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 20-02-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

 

14.02.2017  
ANAKOINΩΣΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε διαφημιστική εταιρεία των δημοσιεύσεων στον έντυπο τύπο, των ανακοινώσεων προκηρύξεων θέσεων προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
13.02.2017  Αριθμ. Πρωτ.: 106/8.02.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του, με απευθείας συμφωνία και άνευ διαγωνισμού μίσθωσης, ακινήτου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. επί της οδού Βουρνάζων 11 στη Μυτιλήνη 
13.02.2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για προμήθεια  υδραυλικού υλικού για την αποκατάσταση ζημιών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτηρίων της Παν/κής μονάδας Μυτιλήνης  
Αριθμ. Πρωτ.: 442/8.02.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, που αφορά την παραλαβή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ», 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 16.239,32€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 19.000€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 10-02-2017 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, Κτήριο Ηγεμονείο (Κυριακού Φώτης, Κοτζαμάνη Γεωργία)(2273082015,2273082062) ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e mail: fotisk@aegean.gr ή kotz@aegean.gr .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου Ισχυρών Ρευμάτων στο κτήριο «Κυδάδειο» για την κάλυψη των αναγκών της Π.Μ.Λήμνου
Αριθμ. Πρωτ.: 89/31.01.2017
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 18/24.1.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μίσθωση 13 κλινών για την κάλυψη των αναγκών σε στέγαση των φοιτητών /τριών της πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου για το έτος 2017

24.1.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη συντήρηση και επισκευή των συστημάτων κλιματισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

23.1.2017

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, του Δικτύου Ποτίσματος και του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.» για την κάλυψη των αναγκών του Λόφου Πανεπιστημίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 14.500,00€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 2.465,00€.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 30.01.2017 και ώρα 11:00 επικοινωνώντας με το Γραφείο του Τμήματος Συντήρησης Έργων, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Dirk Schaelicke, τηλ. επικοινωνίας 2251036274) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: dschael@env.aegean.gr.

 

Αριθμ. Πρωτ.: 106 /18.1.2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης, έτους 2017»

Αριθμ. Πρωτ.: 7 /13.1.2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισμών που διενεργούνται από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου και Επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής αποβλήτων ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού πάγιου εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού υλικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, για το έτος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  προτίθεται να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  40cmX40cm Χ2,0cm ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 35,00 m2 (ήτοι : 15m2 ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 20,00 m2 ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ)  ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ MΠΡΟΥΤΖΙΝΟΥ  ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ  25,0 m» για την κάλυψη της  ανάγκης αντικατάστασης φουσκωμένου τμήματος του μαρμάρινου δαπέδου στο Ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω Προμήθειας και Τοποθέτησης μαρμάρινων πλακών (συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης των  εργασιών καθαιρέσεων του υφισταμένου φουσκωμένου μαρμάρινου δαπέδου ,της  απομάκρυνσης των προϊόντων καθαιρέσεων και  των κάθε είδους λοιπών  απαιτούμενων υλικών), ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.136,75 € πλέον του ΦΠΑ 17% ποσού 363,25€.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  18-01-2017 και ώρα 11:00π.μ  επικοινωνώντας με το Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας ,   (Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης  (όνομα υπαλλήλου :Νίκος Μιχαλάκης  τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 ) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: mihalakis@aegean.gr

(12/1/2017) Αριθμ. Πρωτ.: 17 /12.1.2017

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2017»

(16/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1981 /16.12.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων, β) Εκτέλεσης
εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης και γ) Ελέγχου και παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών για
εργασίες και προμήθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
(16/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1657 /16.12.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών της Π.Μ. Λήμνου για το έτος 2017. 
(13/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1185 /13.12.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών και υπηρεσιών για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου. 
(12/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 428 /9.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών UPS για το υπολογιστικό κέντρο στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(12/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10.576 /9.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια & εγκατάσταση είκοσι (20) τζαμιών αποτροπής πτώσης σε αίθουσες των κτηρίων Γεωγραφίας και Θάλασσας του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(9/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 427 /8.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια μελανιού εκτυπωτών και Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(8/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10419 /7.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών) και του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στις Φοιτητικές Κατοικίες της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(8/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10423 /7.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των 150 Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων (τύπου split) σε κτίρια της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(8/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10421 /7.12.2016br> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σε 6 κτίρια της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(8/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10420 /7.12.2016br> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Κεντρικών Θερμάνσεων σε 10 κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(8/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10422 /7.12.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για Παροχή Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης και ελέγχου πιστοποίησης των επτά (7) ανελκυστήρων στις Φοιτητικές Κατοικίες της σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
(6/12/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10312/6.12.2016br> Γνωστοποίηση κλήρωσης επιτροπής με τον ακόλουθο τίτλο: Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο». 
(30/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 408 / 29.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών & αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(29/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10023 / 29.11.2016
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανανέωση συνδρομών για την εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε δέκα (10) Βάσεις Δεδομένων.
(29/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10020 / 29.11.2016
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης συστήματος IP τηλεφωνίας και συστήματος διαχείρισης δικτύου για το έτος 2017, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
(29/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 10009 / 29.11.2016
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης συστήματος IP τηλεφωνίας και συστήματος διαχείρισης δικτύου για το έτος 2017, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(28/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9955 / 28.11.2016
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2017.
(25/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9660 / 21.11.2016
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα ειδών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΛΗΜΝΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ»
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών (σημαίες, ξύλινα μολύβια, τσάντες χάρτινες, τσάντες υφασμάτινες, USB) για την προβολή της  ταυτότητας του Ιδρύματος.

Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με το γραφείο του Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κεντέρη Ελένη, Βατζάκα Αρετή, τηλ. επικοινωνίας 2251036142, 2251036148 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα emails: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr).

(22/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9640 / 21.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την  παροχή  υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων κλπ ανυψωτικών συστημάτων των κτηρίων του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη  κατά το οικονομικό έτος 2017 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
(21/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9587 / 16.11.2016
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
(16/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9588 / 16.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την  προμήθεια ετικετών με ραδιοσυχνική αναγνώριση – RFID (Radio Frequency Identification) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου .
(16/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9587 / 16.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στην διαδικασία της με απευθείας ανάθεσης ανανέωσης συνδρομών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για το έτος 2017.
(16/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9582 / 16.11.2016
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανανέωση συνδρομών για την εν γραμμή πρόσβασης 10 Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
(16/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9557 / 15.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την  παροχή  υπηρεσιών: ετήσιας  συντήρησης  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη .
(16/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9536 / 15.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια εξοπλισμού Αποκατάστασης ελλείψεων Ανελκυστήρων & αναβατορίων  κτηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
(15/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9512 / 14.11.2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές & τα Φ/Α μηχανήματα καθώς και για τους εκτυπωτές μεμβρανών πτυχίων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(11/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9374 / 11.11.2016
Παροχή διευκρινίσεων του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Επέκταση εγγύησης/ συντήρησης υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού των Υπολογιστικών Κέντρων Μυτιλήνης και Σύρου  για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α. Π.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  9065/2016) 
Αριθμ. Πρωτ.: 1075 / 10.11.2016
Παροχή διευκρινίσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου (1/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8986 / 01.11.2016) 
(10/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9330 / 10.11.2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2016  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 163 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2017 ΕΩΣ 30/09/2020, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ) 
(9/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9262 / 09.11.2016
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Επέκταση εγγύησης/ συντήρησης υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού των Υπολογιστικών Κέντρων Μυτιλήνης και Σύρου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2016.
(7/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9202 / 07.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εργασίες συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(7/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9201 / 07.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών & λοιπών εξαρτημάτων για τους ανελκυστήρες των Φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(4/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9144 / 04.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, που στεγάζονται στο κτίριο ΛΥΜΠΕΡΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(4/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9089 / 03.11.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια   φλουσσομέτρων, διακοπτών βαλβίδας και πνευματικών μηχανισμών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
(3/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 374 / 02.11.2016br> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών & αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(3/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9065 / 02.11.2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Επέκταση εγγύησης/ συντήρησης υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού των Υπολογιστικών Κέντρων Μυτιλήνης και Σύρου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(2/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 9062 / 02.11.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθεια επιστημονικών/εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων, και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριων, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηριών των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου και Σύρου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 
(1/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8986 / 01.11.2016
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου.   
(1/11/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8931/31.10.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την  «Αντικατάσταση λέβητα και λοιπών μηχανημάτων λεβητοστασίου-Βελτίωση, διαρρύθμιση δικτύου κεντρικής θέρμανσης στο κτήριο  ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30»  
 Αριθμ. Πρωτ.: 1013/27.10.2016
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Χίου, Σύρου και Ρόδου»  
(26/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8742 /25.10.2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2017-2018, 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020. 
(26/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8754 /26.10.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ». 
(26/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8753 /26.10.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ». 
(26/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8752 /26.10.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ»
(19/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8385 /19.10.2016
Διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών στάθμευσης Ποδηλάτων γαλβανισμένων εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
(19/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8384 /19.10.2016
Συντήρηση των Κεντρικών Συστημάτων Πυρανίχνευσης των κτιρίων Διοίκησης, Γεωγραφίας, Επιστημών της Θάλασσας, Λέσχης και Ξενία Α΄ & Β΄ και Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών Πυρανίχνευσης (Συσσωρευτές, Ανιχνευτές, Ανταλλακτικά τζάμια μπουτόν)» στο Λόφο του του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
(14/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1573 /14.10.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής -Παράδοσης του, με απευθείας συμφωνία και άνευ διαγωνισμού μίσθωσης, ακινήτου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. 
(14/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8250 /14.10.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη με απευθείας ανάθεση προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. 
(12/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1527 /12.10.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Προχείρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτού/ών υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. 
(11/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1522 /11.10.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής για τη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. 
(10/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8122 /10.10.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  πινακίδων για την σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης. 
(10/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8113 /10.10.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια προ-εκτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας & εκτυπώσεων εντύπων - φυλλαδίων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(6/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8051 /06.10.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια και φύτευση φυτών καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στο περιβάλλοντα χώρο και στο Φυτεμένο Δώμα των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης»
(6/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7998 /04.10.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και διασφάλισης λειτουργικότητας κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών»

(6/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8028 /06.10.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Διενέργεια Προμήθειας και εγκατάστασης Περίφραξης γαλβανισμένης εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη»

(5/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 864 /4.10.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ » ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(5/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 8012 /5.10.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των άρθρων 73 & 75 του ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», που αφορά την παραλαβή του έργου : «ΑΝΑΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

(3/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7970 /3.10.2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης.

(3/10/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1432 / 3.10.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής του υπό μίσθωση κτηρίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, επί της οδού Βουρνάζων 11, ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ (πρώην Α.Τ.Ε.) .

(30/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7938 /30.09.2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης

(26/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 321 /26.09.2016

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικού (Αρ. Πρόσκλησης 4/2016).

(19/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7632 /19.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια επιστημονικών βιβλίων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ ‘’Κοινωνική & Ιστορική Ανθρωπολογία’’ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

(19/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7631 /19.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών βαρέως τύπου - Ντέξιον για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

(16/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 310 /15.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση UPS στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο (Αρ. Πρόσκλησης 5/2016)

(16/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 309/15.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και καθαρισμό fan coils και μονάδων VRV στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο (Αρ. Πρόσκλησης 6/2016)

Αριθμ. Πρωτ.: 7524 /14.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης.

(14/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7539/14.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης 

(14/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 303/09.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευές στο κτίριο Γυµνασίου της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Σύρο (Αρ. Πρόσκλησης 3/2016)

(14/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 7510/13.09.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση roller συσκότισης σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Η/Υ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.300,00 € .

(13/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1320/13.09.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2016.

(9/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 301/08.09.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικού στο computer room της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Σύρο (Αρ. Πρόσκλησης 4/2016).

(8/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1430/08.09.2016

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παράδοσης – παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 163 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/09/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο)».

(7/9/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1423/07.09.2016

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 163 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έως 30/09/2020, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο)».

(23/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6920/23.08.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με διαπραγμάτευση-απευθείας ανάθεση συντήρησης ανανέωσης λογισμικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(23/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1181/22.08.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ φλουσομέτρων, διακοπτών βαλβίδας και πνευματικών μηχανισμών για τις τουαλέτες των κτηρίων του Λόφου

(5/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1143/04.08.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Ηλεκτρολογικού υλικού και 2. Σε ανάθεση των υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την Βελτίωση-επέκταση του Πίνακα Η/Ζ και των καλωδιώσεων-παροχών στο ΥΓΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του κτηρίου Θάλασσας.

(4/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6759/04.08.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΗΜΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

(4/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6761/04.08.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(1/8/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1124/01.08.2016

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εργαστηριακών/επιστημονικών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Λήμνου, Σύρου και Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2016. 

(26/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6463/26.07.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΗΜΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(25/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 658/25.07.2016
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια
εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λήμνο, Χίο, Σύρο και Ρόδο
(25/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6408/22.07.2016
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(22/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6397/22.07.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης & καταχώρησης των ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου .

(22/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6289/22.07.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 6/2016)

(21/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1092/21.07.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Προχείρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών/επιστημονικών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων.

(18/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 217/14.07.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου (Αρ. Πρόσκλησης 2/2016)

(18/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6029/15.07.2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/07/2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6029 υπ'αριθμ. 6029/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

(14/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5979/14.07.2016

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών και συμβολαίων συντήρησης/υποστήριξης συστημάτων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, συνολικού ποσού 69.700,00€ (ΚΑΕ 0899) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το έτος 2016 .» 

(14/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5945/13.07.2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Αρ. Πρωτ. 5945/13.07.2016) 

(12/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5881/12.07.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό MIS 322593 στο Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013»

(12/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5881/12.07.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με την διαπραγμάτευση προμήθεια απινιδωτή

(12/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5906/12.07.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και επισκευής υδρορροών (χολένδρων) στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο (Αρ. Πρόσκλησης 5/2016)

(1/7/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5168/1.07.2016

Γνωστοποίησης κλήρωσης επιτροπής με τον ακόλουθο τίτλο: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5168/30.06.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για Εργασίες μόνωσης και ευπρεπισμού εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας της δυτικής πλευράς του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ που στεγάζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5167/ 30.06.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για Εργασίες ευπρεπισμού εσωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου ΜΩΡΑΛΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5166/ 30.06.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤO ΚΤΙΡΙΟ ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5165/ 30.06.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) μονάδας Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τουλάχιστον 10 kVA στο servers room (NOC) του κτιρίου ΛΥΜΠΕΡΗ που στεγάζει το Τμήμα ΜΠΕΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 6164/ 30.06.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η/Υ ΣΤΟ ΚΥΔΑΔΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

(30/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5083/ 29.06.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια – εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS  του NOC του κτιρίου 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης των UPS του ΝΟC και του κτιρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 4/2016) .

(29/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 5009/ 28.06.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» .

(27/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 4926/ 27.06.2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των άρθρων 73 & 75 του ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», που αφορά την παραλαβή του έργου: «Υποστήλωση Ρωγματοθείσας Δοκού και Αποκατάσταση Τσιμεντοσκυρόδετων Δαπέδων στο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» .

(22/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 4581/ 21.06.2016

Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή και έκδοση των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όλων των κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος των φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

(16/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 4367/ 16.06.2016

Διακήρυξη (και περίληψη) του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου  για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη  .

(11/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 4331 / 10.06.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS ΞΕΝΙΑ Α & ΞΕΝΙΑ Β .

(10/6/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 642 / 10.06.2016

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων, λόγω συνταξιοδότησης.

(31/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 3886 / 30.05.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
"Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή και έκδοση των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όλων των κτιρίων του κτιριακού συγκροτήματος των φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη "

(24/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 3731 / 24.05.2016

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/09/2016 ΕΩΣ 30/06/2017

(23/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 3610 / 19.05.2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ»

(13/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 454 / 13.05.2016

Διενέργεια κληρώσεων: α) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου στη Μυτιλήνη και β) για τη συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής  του κτηρίου

(11/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 582 / 11.05.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου  
(10/5/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 3287  / 10.05.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   
(21/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 83 / 18.04.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή studio ήχου στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο  
(20/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 2996 / 20.04.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ , ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ » . 
(12/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 2628α/ 11.04.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ( απ’ ευθείας ανάθεση) Επισκευή φθαρμένων μηχανισμών και αντικατάσταση περσίδων και ‘ROLLER’, στις αίθουσες διδασκαλίας του κτηρίου ΞΕΝΙΑ Α ,καθώς και στην Αίθουσα Συγκλήτου του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
(11/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 2636/ 11.04.2016
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με Διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) Τμηματική προμήθεια τουλάχιστον πενήντα πέντε  (55) φιαλών προπανίου για τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το έτος 2016. 
(11/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 2635/ 11.04.2016
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με Διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) Τμηματική προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το έτος 2016. 
(1/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 2065 /   01.04.2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου για το χρονικό διάστημα από  09/05/2016-09/08/2016  και της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το χρονικό διάστημα από 09/05/2016-09/04/2017
 
(1/4/2016)
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ        
(1/4/2016) Αριθμ. Πρωτ.:156 /   1.04.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09/05-09/08/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09/05/2016-09/04/2017     
(16/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1518 /   16.3.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με κωδικό MIS 322593 στο Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013»    
(10/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1436 /  10.3.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια κυλίνδρων (αφαλών) με master (πασπαρτού) για τα δωμάτια των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
(10/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1435 /  10.3.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
(9/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 259 /  8.3.2016
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  1174 /3-3-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.     
(4/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1174 /  3.3.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή στην με τη διπραγμάτευση προμήθεια (2) κλιματιστικών
(2/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1154 /  2.3.2016
Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
(2/3/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 1162 /  2.3.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών panel εργοταξίου από λαμαρίνα στο κτίριο των παλαιών Μαγειρείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο  
(26/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.: 960 /   22.2.2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(25/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1085 /   25.2.2016
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»    
(24/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1036 /   24.2.2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου   
(24/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1012 /   23.2.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  6ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ  ΠΑΝ/ΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ   
(24/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1012 /   23.2.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  12ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
(22/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:947/   22.2.2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επέκταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο κτήριο «Υπατία» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου 
(18/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:184/   18.2.2016
Διενέργεια κληρώσεων:
α) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης, β) για τη συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης και παραλαβής του κυλικείου και γ) για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της λειτουργίας του κυλικείου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Μυτιλήνης.  
(17/2/2016) Αριθμ. Πρωτ.:179/   17.2.2016
Διενέργεια κληρώσεως
για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Οχημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης   
(14/1/2016) Αριθμ. Πρωτ.:33/   15.1.2016
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2016  
(14/1/2016) Αριθμ. Πρωτ.:23/   14.1.2016
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2016» 
(8/1/2016) Αριθμ. Πρωτ.:29/ 8.1.2016
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διοικητικών και ενδικοφανών προσφυγών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
(8/1/2016) Αριθμ. Πρωτ.:1/ 8.1.2016
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διοικητικών και ενδικοφανών προσφυγών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.
(17/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1719/ 17.12.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων, β) Εκτέλεσης Εργασιών, για όλες τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας και παρακολούθησης, γ) Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης και δ) Ελέγχου και παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών για εργασίες και προμήθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
(17/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:10598 / 16.12.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για συμμετοχή στην διαδικασία της με απευθείας ανάθεσης-διαπραγμάτευσης ανανέωσης συνδρομών επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων εκδιδομένων στην αλλοδαπή έτους 2016, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου." 
(10/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:10225 / 10.12.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: "Εργασίες συντήρησης και διασφάλισης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, του Δικτύου Ποτίσματος και του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Λόφου Πανεπιστημίου Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών".
(10/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:10174 / 9.12.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,  για την ανανέωση συμβολαίων συντήρησης  α. συστήματος τηλεφωνίας, β. λογισμικού λειτουργικού συστήματος SSOL-CAT1-1BS Solaris SUN T5120γ. λογισμικού Citrix XenApp 6 Advanced και δ. λογισμικού ΚΑΥΑΚΟ (helpdesk) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για  το έτος 2016.
(9/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1892 / 9.12.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
(8/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9994 / 7.12.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου Για Εργασίες καθαίρεσης επιχρίσματος από λιθοδομή και στερεωτικές εργασίες εξωτερικής αναπαλαίωσης του κτιρίου ΜΟΡΑΛΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.
(4/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9912 / 3.12.2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
(2/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9676/ 1.12.2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
επιλογής αναδόχου για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου.
(1/12/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1591/ 1.12.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών της Π.Μ. Λήμνου για το έτος 2016.
(30/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9629/ 30.11.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και ενός παραθύρου με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του ιδιόκτητου κτιρίου του Ιδρύματος επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα».
(25/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9431/ 25.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Επιλογή  αναδόχου των εργασιών  Συντήρησης   των σωμάτων fan coils στα κτήρια του Λόφου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
(24/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9393/ 24.11.2015
Επαναπροκήρυξη
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού και Λοιπού Συναφούς Εξοπλισμού και Εξαρτημάτων Κινηματογραφικών Μηχανών, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(23/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9212/ 23.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ   
(23/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9168/ 23.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
εΕπιλογής αναδόχου προμήθειας μιάς (1) Πολυβάθμιας αντλίας για το Υδροστάσιο του κτηρίου Διοίκησης του Παν/μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.  
(23/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9191/ 23.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
επιλογής αναδόχου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου  
(23/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:9190/ 23.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ε
πιλογής αναδόχου για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών
Αριθμ. Πρωτ.:9163/ 20.11.2015
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τ.Ε.Τ.Δ της Π.Μ. Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(18/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8813/ 18.11.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 12/2015)  
 Αριθμ. Πρωτ.:8800/ 16.11.2015
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανανέωσης συνδρομών
για την εν γραμμή πρόσβαση και αναζήτηση σε επτά (7) βάσεις δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου." 
(12/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1459/ 12.11.2015
Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
(12/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8607/ 11.11.2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.
(11/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8535/ 10.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ.   
(11/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8529 / 10.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΧΙΟΥ.   
(9/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:775/ 9.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου
για την προμήθεια και τοποθέτηση 3 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων τοίχου (τύπου split) σε χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.   
(9/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:773/ 9.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και αντικατάσταση φορητών πυροσβεστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.   
(9/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:773/ 9.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Κεντρικών Θερμάνσεων σε 10 κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου.   
(5/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:828/ 4.11.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα  αναλάβει  την συντήρηση, τις μικρο-επισκευές και την υποστήριξη της λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή - προσφορά.   
(4/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8165/ 4.11.2015
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016-31/12/2018.  
(4/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8090/ 3.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ UPS ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ.  
(4/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8088/ 3.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ.  
(4/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8089/ 3.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ «ΜΙΧΑΛΕΙΟ» ΚΑΙ «ΚΟΡΑΗ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ.  
(3/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8072/ 2.11.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, Λογισμικού, Λοιπού συναφούς εξοπλισμού και βιντεοπροβολέων, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.  
(3/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8078/ 2.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση ταράτσας και δώματος του κτιρίου Βουλγαροκτόνου 30 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα»
(3/11/2015) Αριθμ. Πρωτ.:8058/ 2.11.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (DIESEL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ –ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ . 
(30/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7932/ 27.10.2015
Διακηρυξη
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΛΗΜΝΟ, ΧΙΟ ,ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ. 
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7848/ 23.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7828/ 23.10.2015
Διακηρυξη
του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (7828/2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης και Σάμου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1165/ 23.10.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Προχείρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης και Σάμου.
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1166/ 23.10.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Πρόχειρου Μειοδοτικού  διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/ων υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2016.
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7842/ 23.10.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σχετικά με την Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης.
(23/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:654/ 22.10.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής
διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα κτηρίων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2017.
(22/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7520/ 22.10.2015
Γνωστοποίηση κλήρωσης
για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την  Αναβάθμιση Δικτυακού εξοπλισμού και αποθηκευτικής υποδομής υπολογιστικού κέντρου για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(21/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7490 / 21.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου:  «Υποστήλωση Ρωγματοθείσας Δοκού & Αποκατάσταση Τσιμεντοσκυρόδετων Δαπέδων στο Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»
.
(19/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7414/ 19.10.2015
Διακηρυξη
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών κλειδαριών και διακοπτών οικονομίας στα δωμάτια των φοιτητικών κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
(15/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7314/ 15.10.2015
Διακηρυξη
Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 8 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το διάστημα  από 01/01/2016 έως 30/09/2017.
(14/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7234/ 13.10.2015
Διακηρυξη
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01/01/2016 - 31/12/2017".
(14/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7237/ 13.10.2015
Προκήρυξη
και περίληψη αυτής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού και αποθηκευτικής υποδομής υπολογιστικού κέντρου  Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(14/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7236/ 13.10.2015
Επαναπροκήρυξη
και περίληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών και συμβολαίων συντήρησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(09/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:1212 / 09.10.2015
Διενέργεια κλήρωσης
για την ανάγκη αντικατάστασης μέλους και του αναπληρωματικού του στην Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2015 (Αριθμ. Διακήρ. 5788/2014).
(09/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7118/ 08.10.2015
ΔΙΑΚHΡYΞΗ
Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη συντήρηση, τις μικροεπισκευές και την υποστήριξη λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το χρονικό διάστημα 01/01/2016- 31/12/2018
(09/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7112/ 08.10.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 154 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής των κλινών έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη
(08/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.:7139/ 08.10.2015
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας έντυπων επιστημονικών βιβλίων, εκδιδόμενων στην αλλοδαπή, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(08/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 7074/ 07.10.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(08/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1015/ 08.10.2015
Γνωστοποίηση κλήρωσης επιτροπής: α) για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του δηµόσιου Μειοδοτικού διαγωνισµού για τη µίσθωση 154 κλινών (ανά έτος) για τη στέγαση των φοιτητών/τριων της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για δυο ακαδηµαϊκά έτη 2015-2016,2016-2017, και β) για τη συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης - Παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τον διενεργηθέντα διαγωνισµό  
(07/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 7071/ 07.10.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών, τόνερ Φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΑΡΙΘ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2015 
(01/10/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6884/ 30.09.2015
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των  εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(30/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6869 / 30.09.2015
Γνωστοποίησης κλήρωσης επιτροπής με τον ακόλουθο τίτλο: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας α) Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και β) διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο» με κωδικό MIS 346820 στο Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013». 
(29/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6861 / 29.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 35 kVA, στο ‘Κυδάδειο’ κτήριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου»

(29/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6839 / 29.09.2015
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την ταχυμεταφορά των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα  2016-2017

(29/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6844 / 29.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης επί της οδού Κομνηνάκη 45 στη Μυτιλήνη και στο κτίριο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης επί της οδού Ίμβρου 3, κατά το έτος 2016, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεσης
(29/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6840 / 29.09.2015
Γνωστοποίησης κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Κτηρίου Παντελιδείου Λήμνου»  
(25/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6590 / 21.09.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο "Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο"
(25/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6736/ 24.09.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο « Επισκευή Κτηρίου Παντελίδειου Λήμνου » και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς . 
(23/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6703/ 23.09.2015
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των  εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές  ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
(23/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6682/ 22.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την με τη διαδικασί της διαπραγμάτευσης -απευθίας ανάθεσης της «ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ή ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ ΤΗΣ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2018»   
(20/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 572/ 15.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης στις Φοιτητικές Κατοικίες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου  
(17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.:573/ 15.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης 150 Αυτόνομων Κλιματιστικών Μονάδων τύπου split στα κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου  
(17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 574/ 15.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης του Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου
(17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 575/ 15.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των εξ (6) Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών) της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 
((17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 576/ 15.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου Για την παροχή υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης και ελέγχου Πιστοποίησης των ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής μονάδας Σάμου /strong>& 
(20/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1299/ 18.09.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τροποποίηση της Επιτροπής παραλαβής-παράδοσης των κλινών στα πλαίσια του Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού για τη μίσθωση έως 143 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου  
(17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6502/ 16.09.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση με διαπραγμάτευση για την προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο
(17/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6520/ 17.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝ. ΡΟΔΟΥ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  10/2015)
(15/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6449/ 15.09.2015
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των  εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές  ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 • 23/9/2015 - Διορθώθηκε και έγινε νέα ανάρτηση παραπάνω με ΑΠ 6703 στις 23.09.2015
(7/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6249/ 07.09.2015r> ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015)
(3/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6016/ 01.09.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ επιλογής ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρανίχνευσης στις φοιτητικές κατοικίες Χίου  
(1/9/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 6020/ 01.09.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ  
(27/8/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5933/ 25.08.2015
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου /ων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01/01/2016-31/12/2017  
(6/8/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5830/ 06.08.2015
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των  εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την  «Αναβάθμιση Δικτυακού εξοπλισμού και αποθηκευτικής υποδομής υπολογιστικού κέντρου». 
(3/8/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5759/ 3.08.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση με διαπραγμάτευση για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια του “Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013’’
(3/8/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5755/ 3.08.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια   Η/Υ,  λογισμικού , λοιπού συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων κινηματογραφικών μηχανών,  για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(3/8/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5745/ 31.07.2015
Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (5745/2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικού , λοιπού συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων κινηματογραφικών μηχανών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Περίληψη
(31/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5680/ 30.07.2015
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προβαίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στη συντήρηση και ανανέωση χρήσης λογισμικών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(21/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 463/ 21.07.2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου του έργου της ταχυμεταφοράς των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2016 και 2017
(21/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5262 / 20.07.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μίσθωση χώρου λειτουργίας φοιτητικού εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για τα έτη 2016-18
(21/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 5261 / 20.07.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για τη μίσθωση τουλάχιστον 26 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 30/09/2017
(20/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 472 / 16.07.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για εργασίες στεγάνωσης και μόνωσης στεγών κτηρίων ΗΓΕΜΟΝΕΙΟ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ και του κτηρίου Α’ των Φοιτητικών Κατοικιών Σάμου
(13/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 467 / 10.07.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας μονάδας αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) τουλάχιστον 10 kVA
(10/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4909 / 08.07.2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Με τίτλο: «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018»
(10/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 667/ 10.07.2015
Διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 169 κλινών (ανά έτος) για τη στέγαση των φοιτητών/τριων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(10/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 660/ 9.07.2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης & καταχώρησης των ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου .
(10/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4938
Μετάθεση της Ημερομηνίας Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Α.Π. Διακήρυξης 3995/16-06-2015 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

(3/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4694
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με την απευθείας ανάθεση - διαπραγμάτευση προμήθεια επίπλων 

 

(2/7/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4585
Διακήρυξη (και  περίληψη) του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 169 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης,(Π.Μ.Μ.) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής των κλινών έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο), με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη  
(30/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4530
Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4530/2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. Πρόκειται για τα άγονα είδη του με αριθμ.955/2015 Διαγωνισμού με το ίδιο θέμα .
(30/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4523
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην ανανέωση αδειών χρήσης  λογισμικού και την ανανέωση των συμβολαίων συντήρησης συστημάτων, για τις ανάγκες  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(29/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4520
Η Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προβαίνει στην διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών περιοδικών εκδιδόμενων στην αλλοδαπή για τις ανάγκες της
(29/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4511
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(29/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 605
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(27/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 890
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(27/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4362
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΡΙΘ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8/2015)  
(18/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 4006
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
(17/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3995
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 148 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017
(16/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3672
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου"
(11/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3909
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλογής αναδόχου για την επισκευή, συντήρηση  & χρωματισμό των   εξωτερικών κουφωμάτων του κτηρίου ΜΠΙΝΕΙΟ του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη. 
(5/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3673
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΔ ΤΗΣ Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 
(4/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 438
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, στα πλαίσια του “Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013”
(3/6/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 281
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εξοπλισμού για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εξοπλισμού στις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αριθμός διακήρυξης 7858/09-09-2014
(29/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 656
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2015
(28/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3486/26-05-2015
Νέα Πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακης μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2015 
(20/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3298
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση εμβαπτιζόμενης Αντλίας ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων μετά των αντίστοιχων φρεατίων και σωληνώσεων στο Κυδάδειο κτήριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(19/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3315
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2018 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2015)
(19/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 594
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»
(19/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 244
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των εκπαιδευτικών –ερευνητικών κλ.π. δραστηριοτήτων, των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και το φοιτητικό εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου.
(19/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 243
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01/01/2016 έως 31/12/2017
(18/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3289
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (Αρ. διακήρυξης 5/2015)  
(15/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3264
«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των  εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια  εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου  Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο» 

(15/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 414
«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου για τη λειτουργία φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου κατά το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2018»
(15/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 413
«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση τουλάχιστον 26 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου, για το διάστημα από 01-01-2016 έως 30-09-2017» 
(12/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 3138
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 4/2015)
(8/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 337
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 169 κλινών (ανά έτος) για τη στέγαση των φοιτητών/τριων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για τρία ακαδημαϊκά έτη 2015, 2016-2017
(7/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 554
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής παράδοσης – παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη "Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου"
(4/5/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 535
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη», σύμφωνα με το ΠΔ 715/79
(30/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2848
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015)
(28/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2737α
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

(28/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 523
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(24/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2661
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ANAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(24/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2483
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ετήσιου  ελέγχου  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη   
(22/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2477
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των άρθρων 73 & 75 του ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», που αφορά την παραλαβή του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Β΄ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» 
(21/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2432
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου"
(21/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2476
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου"
(7/4/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 2277
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ (συνδρομές έτους 2015)
 Αριθμ. Πρωτ.: 1774
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)
(31/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1889
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου Προμήθειας και Τοποθέτησης ελαιοχρωματισμένων κιγκλιδωμάτων τοίχου αυλής κτηρίου ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ
(27/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1748
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Λαμπτήρων Διαφόρων Τύπων για τις Ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(24/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 220
«Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπών:
1. Διεξαγωγής και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου προληπτικής συντήρησης Ισχυρών ρευμάτων Παν/κής μον. Μυτιλήνης και
2. Επιτροπής Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών προληπτικής συντήρησης Ισχυρών ρευμάτων Παν/κής μον. Μυτιλήνης .
(20/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 955
1η Διευκρίνιση της Διακήρυξης του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων, και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηριών των τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2015.
(17/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1357
Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο»
(17/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1356
Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Επίπλων και Συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»  
(17/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1355
Γνωστοποίηση Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2016 έως 31.12.1018»  
(6/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 963
Διακήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ»   
(6/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 962
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου»  
(6/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 132
1η Διευκρίνιση της με αριθμ. πρωτ. 956/2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  που αφορά, στη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη 
(6/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 1096
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Φοιτητικών Κατοικιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου 
(5/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 131
Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση τακτικού μέλος της ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2015 
(3/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 127
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Προχείρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για το έτος 2015 
(3/3/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 965
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
(27/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  865
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με τίτλο:
«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018»
(27/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  957
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(27/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  956
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
(27/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  955
Διακήρυξη (και περίληψη) του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (955/2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια εργαστηριακών οργάνων, αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(19/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  717
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΔ ΤΗΣ Π.Μ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
(17/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  98
Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπών α. Διεξαγωγής και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων  του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  που αφορά στην  προμήθεια UPS 60 KVA   (3Χ20kva) για το κτήριο τμήματος  Γεωγραφίας  και β. Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  της   ως άνω προμήθειας
(11/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  475
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 3*20KVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(10/2/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  421
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 12 ΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
(29/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  426
Δημόσια Διαβούλευση (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών/Προϋπολογισμός) για την προμήθεια επίπλων και συσκευών για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ορθότητα και πληρότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών
(29/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.:  64
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης καθώς και Επιτροπή παραλαβής, του διαγωνισμού που αφορά στην «προμήθεια εργαστηριακών υλικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΕΤΔ της Π.Μ. Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2015
(28/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 370
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο
(21/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 34
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών της Π.Μ. Λήμνου για το έτος 2015

 

(13/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 83
Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κωδικό MIS 303557 στο Ε.Π. "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013"

 

(13/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 82
Γνωστοποίηση Κλήρωσης Επιτροπής Αξιολόγησης διοικητικών και Ενδικοφανών Προσφυγών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης, έτους 2015

 

(9/1/2015) Αριθμ. Πρωτ.: 40
ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
(8/1/2015) Αρ. Πρωτ. 1
 Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2015

 

(16/12/2014)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματος υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) για το διαχωρισμό επιμέρους συστατικών τροφίμων με αντλία, θερμοστάτη στηλών, σύστημα εισαγωγής δείγματος, ανιχνευτή ορατού υπεριώδους με διάταξη διόδων, λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων» για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

(15/12/2014)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Ετήσιου  ελέγχου  πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) καθώς και συστοιχιών φιαλών διοξειδίου άνθρακα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
(15/12/2014)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΙΝΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(15/12/2014) Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων χειροποίητων ξύλινων κουφωμάτων στο κτίριο ΜΟΡΑΛΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου 
(12/12/2014)
Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου
(11/12/2014)
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών: α) Ελέγχου & παραλαβής υλικών, και εκτέλεσης εργασιών καθώς και παραλαβής υγρών καυσίμων, β) Εκτέλεσης Εργασιών, για όλες τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας και παρακολούθησης, γ) Εκτέλεσης εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κτιρίων Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης και δ) Ελέγχου και παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών για εργασίες και προμήθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας)
(10/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» (Αρ. Πρόσκλησης 15/2014)
(9/12/2014) Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής    Διεξαγωγής και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων  του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου συντήρησης ανελκυστήρων της    Περιφ/κής Δ/νσης Μυτιλήνης για το οικον. Έτος 2015
(9/12/2014) Διενέργεια κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής    Διεξαγωγής και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων  του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου Επισκευής του Επιστημονικού οργάνου LC-MC του Τμήματος Περιβάλλοντος
(5/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηλεκτρονική αποδελτίωση του τύπου για το διάστημα 01.01.2015-31.12.2017
(5/12/2014) Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Εντύπων, Περιοδικής Έκδοσης , Εκδιδόμενων στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή (συνδρομές Έτους 2015)
(4/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Επιστημονικών Βιβλίων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ "Κοινωνική & Ιστορική Ανθρωπολογία" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(4/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια της βάσης δεδομένων JSTOR VII για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΠΜΣ "Κοινωνική & Ιστορική Ανθρωπολογία" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης
(3/12/2014) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων - υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 14/2014)   

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την καταχώρησή σας
Επικοινωνήστε: AegeanWebmasters@aegean.gr

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ