ΣπουδάΖΩ
στο Αιγαίο

Έξι νησιά, Ένα Πανεπιστήμιο
εναρμονισμένο με το ανοιχτό πνεύμα φιλοξενίας του Αιγαίου

Φοιτητές