Responsive image

Διοίκηση Σύγκλητος

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/6-9-11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4076/12 (ΦΕΚ 159 Α/10-8-12) και τον 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α /30-01-2013) και ισχύει, η Σύγκλητος απαρτίζεται από:

  • τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου,
  • τους Κοσμήτορες των Σχολών,
  • τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι 2 ανά Σχολή) με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων κάθε Σχολής.Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη η οποία εκδίδεται άπαξ,
  • έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων,
  • έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού με διετή θητεία που συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι αναπληρωτές του Πρύτανη, καθώς και ο γραμματέας του Ιδρύματος.

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ