Ο Συμβουλευτικός Σταθμός - Παράρτημα Μυτιλήνης

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης είναι ένα από τα 6 Παραρτήματα του «Δικτύου Σταθμών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης» με διοικητική έδρα τη Μυτιλήνη που ιδρύθηκε με απόφαση της υπ΄ αριθμ. 17/04.06.2008 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Το Δίκτυο Σταθμών Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης εξυπηρετεί αφενός την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους/στις φοιτητές/τριες, τους/τις εργαζομένους/νες στο Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία και αφετέρου την κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών και την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς σε θέματα ψυχοκοινωνικών αναγκών, κλινικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ/ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και στους/στις εργαζόμενους/ες του Ιδρύματος.

ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός, στεγάζεται στο Γραφείο του υπογείου του κτηρίου πρώην ΑΤΕ, επί της οδού Βουρνάζων (απέναντι από τον ΟΤΕ).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη

Κατά την τρέχουσα περίοδο, τα αιτήματα των φοιτητών/φοιτητριών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που αφορούν σε ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική θα καλύπτονται αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών συνεδριών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Φοιτητές/τριες και μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Ψυχολόγο του Συμβουλευτικού Σταθμού για προγραμματισμό συνάντησης, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Η Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Σταθμού θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν μαζί σας ηλεκτρονικά
(από το email psysupport-sslesvou@aegean.gr) για τον προγραμματισμό μιας πρώτης διαδικτυακής συνάντησης.

Η επικοινωνία με την Ψυχολόγο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

* Υποχρεωτικά Πεδία


Ενημερώνουμε τα Μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας ότι λόγω λήξης της σύμβασης της ψυχολόγου και μέχρι την έναρξη νέας σύμβασης στις αρχές Μαρτίου 2024, ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης δεν θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
Σύντομα θα ενημερωθείτε για την επανέναρξη της παροχής υπηρεσιών από τον Σταθμό.
ΕυχαριστούμεΗ Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Σταθμού – Παράρτημα Μυτιλήνης δεν αναλαμβάνει επείγοντα περιστατικά.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου «Βοστάνειο».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510 57700.
Διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48, Μυτιλήνη


Ενημερωτικές και Εκπαιδευτικές Δράσεις


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης αναπτύσει σειρά δράσεων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας Μυτιλήνης, καθώς και με προγράμματα πρόληψης, ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα στα αντικείμενα της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής.

Ειδικότερα, το Παράρτημα Μυτιλήνης του Συμβουλευτικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μπορεί να ασχολείται με:

• τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων, επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, διαλέξεων-ομιλιών, σεμιναρίων.
• την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων, περιοδικών, βιβλίων και εκλαϊκευτικών εκδόσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, καθώς την παροχή άλλου εκπαιδευτικού υλικού στον εκάστοτε πληθυσμό στόχο.
• τη συνεργασία με Κέντρα Ερευνών, με Εργαστήρια, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιστήμονες και φορείς με ανάλογους στόχους.
• την πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών σε θέματα Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας
• την παροχή υποτροφιών για τη στήριξη φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή φοιτητών/τριών και ερευνητών/τριών που κατοικούν στα νησιά του Αιγαίου και Παιδαγωγικής.

Οι παραπάνω δράσεις είναι δυνατό να διοργανωθούν σε συνεργασία με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνικούς φορείς. Ανακοινώνονται σε όλη την Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης και λαμβάνουν χώρα δια ζώσης ή διαδικτυακά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον Συμβουλευτικό Σταθμό – Παράρτημα Μυτιλήνης
Επιστημονικά Υπεύθυνες:

• Βάνα Χίου, Μέλος ΕΔιΠ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού
• Τριάδα Χατζηγεωργίου, Μέλος ΕΔιΠ, Αναπλ. Επιστημονικά Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού

Ψυχολόγος:

• Ζωή Μαρμούρη, Κλινική Ψυχολόγος
Φοιτητές/τριες και Μέλη του Προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργανώνει ο Συμβουλευτικός Σταθμός ως εξής:

• από τα νέα της ιστοσελίδας μας
• αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρ. διεύθυνση symvouleutikos-stathmos-lesvou@aegean.gr