Γενικές Πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι μια υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε με στόχο να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει. Συγκεκριμένα, σου δίνει αφενός τη δυνατότητα συμμετοχής σε ατομική και ομαδική συμβουλευτική και αφετέρου, σε πολιτισμικές και άλλες δραστηριότητες μαζί με άλλους φοιτητές της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι απολύτως δωρεάν για όλα τα μέλη της φοιτητικής μας κοινότητας (προπτυχιακοί φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων, μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι διδάκτορες) ενώ διέπονται από τις αρχές του επαγγελματικού απορρήτου.

  • Που στεγάζεται
  • Στεγάζεται στο Κτίριο Κλεόβουλος, ΙΣΟΓΕΙΟ, στην οδό Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος
Διεπιστημονική ομάδα

Η Διεπιστημονική Ομάδα του Συμβουλευτικού Κέντρου αποτελείται από:

- Τσιμπιδάκη Ασημίνα
Λέκτορας Ειδικής Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Μπακαρή Μαρία
Οργανωσιακή Ψυχολόγος, MSc στην Οργανωσιακή/Εργασιακή Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Nottingham

- Τσαμπαρλή Αναστασία
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου
 
- Παπαηλιού Χριστίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και Προβλημάτων του Λόγου, ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υποδιευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου

  • Το Συμβουλευτικό Κέντρο στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχολόγους με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.
  • Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στη ζωή που θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη ενήλικη προσωπικότητα.
  • Οι περισσότεροι φοιτητές ενός περιφερειακού Πανεπιστημίου, δοκιμάζουν, για πρώτη φορά, να ζήσουν μακριά από την οικογένεια τους. Η μετάβαση σε ένα νέο κύκλο ζωής μας δίνει τη δυνατότητα να ζήσουμε νέες εμπειρίες, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί να επιστρατεύσουμε νέους μηχανισμούς προσαρμογής.
  • Η εισαγωγή σε ένα νέο κοινωνικό και μαθησιακό περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα κατάκτησης νέων πεδίων γνώσης, σύναψης νέων σχέσεων και εμπειριών. Ωστόσο, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο μπορεί να εμφανιστούν δυσκολίες που συνδέονται με τις νέες δεξιότητες μάθησης που απαιτεί η φοίτηση σε ΑΕΙ ή με τις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Στόχος του Σταθμού είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές στη προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα που πιθανώς να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.
Οι κύριοι στόχοι του Σταθμού

• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλους τους φοιτητές σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο.
• Η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας.
• Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
• Η συνεργασία με Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης της τοπικής κοινωνίας .
• Η σύνδεση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την ευρύτερη κοινότητα της Ρόδου.

Το Εργαστήριο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους ειδικούς τα προβλήματα που τους αφορούν σε ατομικές συναντήσεις, που διενεργούνται σε ένα πλαίσιο απόλυτης εχεμύθιας.

Οι επί μέρους στόχοι του Σταθμού

·         Δράσεις στο επίπεδο της πρόληψης (ομάδες αγωγής ψυχικής υγείας, ομάδες ευαισθητοποίησης, ομάδες εθελοντισμού, σεμινάρια, ομιλίες). Στόχος των δράσεων αυτών είναι η βελτίωση της ζωής των φοιτητών και η προώθηση της  ψυχοκοικοινωνικής ανάπτυξης.  

·         Η παρέμβαση στο επίπεδο  δευτεροβάθμιας περίθαλψης (συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο).  Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται κατά την περίοδο της φοίτησης ( δυσκολία επικοινωνίας , αίσθηση απομόνωσης, ψυχοσωματικές αντιδράσεις, παρατεταμένη θλίψη,  δυσκολία ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων, παρατεταμένο άγχος, δυσκολία συγκέντρωσης κ.λ.π.)