Προσφερόμενες Υπηρεσίες

1. Ατομική Συμβουλευτική
2. Ομαδική Συμβουλευτική Φοιτητών
3. Ομαδική Συμβουλευτική Γονέων
4. Συμβουλευτική Οικογένειας
5. Ψυχοεκπαίδευση Γονέων Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Αναπηρίες
6. Ομάδες Αγωγής Υγείας
7. Δίκτυο Εθελοντών Φοιτητών
8. Ανίχνευση Αναπτυξιακών Δυσκολιών σε Παιδιά Προσχολικής & Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
9. Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών Μαθητών Α’βάθμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης
10. Τηλεσυμβουλευτική
11. Σεμινάρια

  • Οι δραστηριότητες του Συμβουλευτικού Σταθμού προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους