Μυτιλήνη 23/02/2006
Αριθ. Πρωτ 1046

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Το Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου  

ανακοινώνει 

την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ιδρύματος στη Μυτιλήνη», έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 ώρα 11:00.

Η ημερομηνία και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2006 και ώρα 11:00, στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 66/18.01.2006).                                                                                 

 

 Τμήμα Περιουσίας & Προμηθειών

 

 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας