Εκλεκτορικά
Ανάρτηση Ανακοινώσεων
 
 

                  Υποβολή αιτήσεων έως 21 Ιουνίου 2013

                 Υποβολή αιτήσεων έως 11 Σεπτεμβρίου 2013

           Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25.02.2013 - 12.04.2013

  (12/4/2013)Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 19.04.2013

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12.03.2012 - 06.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

  • (10/3/2009) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το Π.Μ.Σ.«ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: το αργότερο έως Πέμπτη 30.04.2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ανάρτηση ανακοινώσεων και προκηρύξεων
στο
Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου
Επικοινωνήστε: AegeanWebmasters@aegean.gr 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας