ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια των σεμιναριακών του δραστηριοτήτων, που ξεκινούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, οργανώνει το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2003 επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστημών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός».

Σκοπός της συνάντησης είναι να εξεταστούν οι χρήσεις της έννοιας του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου και οπτικής σε διαφορετικά γνωστικά πεδία των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας, όπως στην Ανθρωπολογία, την Ιστορία, τον Χώρο, το Δίκαιο, την Υγεία, την Ψυχολογία, την Οικονομία, την Πολιτική, την Εκπαίδευση, τη Γλώσσα  αλλά και στον χώρο της Λογοτεχνίας. Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει να γίνει ένας πρώτος απολογισμός από την εφαρμογή της προβληματικής για το φύλο στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο.

 


 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Π.Μ.Σ. «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ:

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστημών:

 Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός»

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

 

 

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2003

 

Πρωινή συνεδρία

Πρόεδρος: Δήμητρα Γκέφου- Μαδιανού

 

10:15-10:30

 

Έναρξη- Χαιρετισμοί

 

 

10:30-11:00

Η προβληματική του φύλου στην ελληνική νομική επιστήμη

 

Παναγιώτα Κραβαρίτου

Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

11:00-11:30

Η «ανισότητα των φύλων» ως πρόβλημα πολιτικής:

Άρρητες παραδοχές της σύγχρονης Πολιτικής Ανάλυσης

 

Μάρω Παντελίδου- Μαλούτα

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

Συζήτηση

 

12:00-12:30

Διάλειμμα

 

 

12:30-13:00

Εκπαίδευση και φύλο:

Ακαδημαϊκή εμπειρία- η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση και την έρευνα στην Ελλάδα

 

Σιδηρούλα Ζιώγου- Καραστεργίου

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

 

13:00-13:30

Ταυτότητες φύλου και σχολείο:

Νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα ‘φύλο’ στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήματα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

 

Βασιλική Δεληγιάννη

Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

13:30-14:00

Συζήτηση

 

 

 

 

Απογευματινή συνεδρία

Πρόεδρος: Άννα Φραγκουδάκη

 

17:30-18:00

 

Η έρευνα για το φύλο στα οικονομικά της εργασίας:

Ένας πρώτος απολογισμός για την Ελλάδα

 

Ξανθή Πετρινιώτη

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

18:00-18:30

Φύλο και χώρος:

Αρχικές προσεγγίσεις και νέα ερωτήματα ή μεταξύ ορατών και αοράτων

 

Αναστασία Λαδά- Χατζοπούλου

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

18:30-19:00

Συζήτηση

 

19:00-19:30

Διάλειμμα

 

 

19:30-20:00

Το φύλο στην ελληνική ιστοριογραφία:

Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;

 

Έφη Αβδελά

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

20:00-20:30

Χρήσεις και καταχρήσεις του κοινωνικού φύλου στην ανθρωπολογία

 

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

20:30-21:00

Συζήτηση

 

  

 

 

 

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

 

 

Πρωϊνή συνεδρία
Πρόεδρος: Ελεωνόρα Σκουτέρη- Διδασκάλου

 

10:30-11:00

 

Φύλο και υγεία:

Πολιτισμική δόμηση και ερμηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών

 

Ειρήνη Καμπριάνη

Τομέας Έρευνας, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

 

11:00-11:30

Ψυχολογία και φύλο:

Η παρουσίαση μιας απουσίας

 

Χρύση Σταματοπούλου- Ιγγλέση

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

11:30-12:00

Η «γυναικεία» γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών

 

Μαριάνθη Μακρή- Τσιλιπάκου

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

12:00-12:30

Φύλο, λογοτεχνία και φεμινισμοί στη μεταμοντέρνα εποχή

 

Δόμνα Παστουρματζή

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

12:30-13:00

Συζήτηση

 

  

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 

Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ευθύμιος. Παπαταξιάρχης, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,

             Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Άννα Φραγκουδάκη, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,

             Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

 

Χάρης Εξερτζόγλου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βενετία Καντσά, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βασιλική Μουτάφη, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ευθύμιος. Παπαταξιάρχης, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Χαρ. Τρικούπη και Φάωνος, 81100, Μυτιλήνη

Τηλ.: 22510.36342   -   Fax.: 22510.36349

e-mail: gender@sa.aegean.gr

www.aegean.gr/gender-postgraduate