Αρχική Σελίδα

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Ράνια Αστρινάκη,

Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

 

Ποθητή Χαντζαρούλα,

Ιστοριογραφικές Προσεγγίσεις του Φύλου

 

Δέσποινα Νάζου,

Γυναίκες και Εργασία στην Ελλάδα: Παρουσίαση και σχολιασμός της βιβλιογραφίας με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες

 

Αθηνά Αθανασίου

Η μελέτη του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου στο χώρο της υγείας

 

Δήμητρα Σαμίου

Φύλο και Πολιτική (τέλη 18ου- αρχές 21ου αι.)

 

Εύη Κλαδούχου

Εκπαίδευση και Φύλο στην Ελλάδα: Σχολιασμένη καταγραφή της βιβλιογραφίας

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα
Μαθήματα
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Δραστηριότητες
Σύνδεσμοι
Φοιτητές
Βιβλιοθήκη
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία