α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ E-mail

1

Μακρυπούλιας Βασίλειος Διευθυντής  

2

Κακαρίδου Μαρία Φυσικός  

3

Γρίβα Ευστρατία Θεολόγος  

4

Ζαφειρίου Μαρία Φιλόλογος  

5

Προβέτζα Αγγελική Φιλόλογος  

6

Κοντάρας Βασίλειος ΠΕ4  

7

Αναγνώστου Ευστράτιος Φιλόλογος  

8

Χαραλαμπίδου Ολυμπία Φιλόλογος  

9

Σωτήρχου Μαρία Μαθηματικός  

10

Χατζέλλης Μιχαήλ Μαθηματικός  

11

Σταθοπούλου Αθανασία Φυσικός  

12

Γουγούλας Νίκος Πληροφορικής ngou@aegean.gr

13

Σπυρέλλης Κων/νος Γυμναστής  
 14 Αράπογλου Μαρία Αγγλικών  

15

Παπανικολάου Ανδρέας Γαλλικών  

16

Μυλοπτέρη Αρτεμις Φιλόλογος  
 17 Μπότα Μαρία Γερμανικών  
  18 Γαλετσέλη Μυρσίνη Μουσικής  
  19 Δημητρίου Αικατερίνη Καλλιτεχνικών  

20

Σπυρέλη Γεωργία Τεχνολόγος  
21      
22      
23      
                                      

                                        

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα