Προηγούμενη σελίδα.ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Καθηγητών του Πειραματικού Γυμνασίου Μυτιλήνης.

Ο εικονικός καθηγητής "ΠΕΙΡΑΝΟΒΑ".

Το Ιστορικό Kέντρο της Μυτιλήνης  Στρατή Ι. Αναγνώστου, Φιλολόγου.
Πρόγραμμα Η/Υ Μισθοδοσίας  Νικολάου Ι. Γουγούλα, Πληροφορικής.
Πρόγραμμα Η/Υ "ΠΡΟΟΔΟΣ"  Νικολάου Ι. Γουγούλα, Πληροφορικής.
Πρόγραμμα Η/Υ "Personal Manager"  Νικολάου Ι. Γουγούλα, Πληροφορικής.

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα