Προηγούμενη σελίδα.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8. Σχολικό έτος 2002-2003.
 Δύναμη 108 μαθητές
Α! Τάξη 36
 Αγόρια 18                                                        Κορίτσια 18 
Β! Τάξη 34
 Αγόρια 15                                                        Κορίτσια 19 
Γ! Τάξη 38
 Αγόρια 19                                                        Κορίτσια 19
7. Σχολικό έτος 2001-2002.
 Δύναμη 108 μαθητές
Α! Τάξη 36
 Αγόρια 18                                                        Κορίτσια 18 
Β! Τάξη 34
 Αγόρια 15                                                        Κορίτσια 19 
Γ! Τάξη 38
 Αγόρια 19                                                        Κορίτσια 19
 
6. Σχολικό έτος 2000-2001.
 Δύναμη 105 μαθητές
Α! Τάξη 34
 Αγόρια 15                                                        Κορίτσια 19 
Β! Τάξη 36
 Αγόρια 19                                                        Κορίτσια 17 
Γ! Τάξη 35
 Αγόρια 18                                                        Κορίτσια 17
5. Σχολικό έτος 1999-2000.
 Δύναμη 109 μαθητές
Α! Τάξη 41
 Αγόρια 21                                                         Κορίτσια 20 
Β! Τάξη 35
 Αγόρια 17                                                         Κορίτσια 18 
Γ! Τάξη 33
 Αγόρια 15                                                         Κορίτσια 18 
4. Σχολικό έτος 1998-1999.
 
3. Σχολικό έτος 1997-1998.
 
2. Σχολικό έτος 1996-1997.
 
1. Σχολικό έτος 1995-1996.
 

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα