ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
  Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 

 

Τμήμα Γεωγραφίας
 
Τμήμα Κοινωνιολογίας
 
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 

    ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
  Τμήμα Περιβάλλοντος
 
  Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 

    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 
  • "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε."
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
 
  • "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς"

    ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
  Τμήμα Μαθηματικών
 
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 
  • "Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά"

    ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
  • "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 
Τμήμα Μεσσογειακών Σπουδών
 

    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
 
  • "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

 
 

Κορυφή Σελίδας