Σύλλογος αποφοίτων τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.)

Πληροφορίες ΣΥΑΤΕΘ

e-mail: syateth@gmail.com

Web address: http://apofoitoideptthalassas.blogs.gr/

Προσωρινό Δ.Σ:

+30 6942473924 (Γεωργακάς Κων/νος-Πρόεδρος),

+30 6932642411 (Κατσάφαρος Κων/νος-Αντιπρόεδρος),

+30 6976337083 (Ζερβού Νίκη-Γεν.Γραμματέας),

+30 6974431348 (Κουναλάκη Ελένη-Ταμίας),

+30 6972445983 (Κόκκαλη Αθηνά-Ειδ.Γραμματέας).

 

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Πρόεδρος : Βασίλης Τσαλίκης

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 6976 763 899

Αντιπρόεδρος : Kωνστναντίνος Αχιλαδέλλης

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 6936 262000

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑ.Σ.ΔΙ..Μ.Ο.Δ.)

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Κώστας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 6974 439744

Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 2102029467

Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

Πρόεδρος: Φώτης Κουρμούσης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 2106492095

Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας-Ε.ΓΕΩ

Πρόεδρος: Βασίλης Κουτσούκος

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ.: 6973678611

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Βουλγαροκτόνου 30, 11472-Αθήνα

 Ε-mail: geographers.gr@gmail.com

 Web address: www.geographers.gr

Αίτηση εγγραφής εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Στις 12/05/2005 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Π.Τ.Ε. Στην ιδρυτική Γενική Συνέλευση που έγινε την ίδια μέρα διορίστηκε με ανοιχτή ψηφοφορία το Δ.Σ. του Συλλόγου που απαρτίζεται από τους ακόλουθους: Καρίπης Κυριάκος Καρρά Ευαγγελία Λεοντή Σμαράγδα Νταρής Δημήτρης Σταυρακάκη Αργυρώ . Αμέσως μετά την Ιδρυτική Γ.Σ, συγκλήθηκε Δ.Σ. στο οποίο με ανοικτή ψηφοφορία είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πρόεδρος: Σταυρακάκη Αργυρώ
Αντιπρόεδρος: Νταρής Δημήτρης
Γενικός Γραμματέας : Καρρά Ευαγγελία
Ταμίας: Λεοντή Σμαράγδα
Μέλος: Καρίπης Κυριάκος

Στοιχεία επικοινωνίας: silogosapofoitwntpte@gmail.com

 
 

Κορυφή Σελίδας