Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Σύλλογος Διδασκόντων
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
  ΝΕΟ Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μάθησης "Πλάτων"
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Επιτροπή Ερευνών
  Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   
   

 
 
 
 
 

Γενικά

Από 01/01/2007 οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπάγονται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ. (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου).

 

Συμβεβλημένοι Ιατροί

Πληροφορίες για τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ γιατρούς σε όλη την Ελλάδα και άλλες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opad.gr.

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

Ο ΟΠΑΔ είναι αρμόδιος για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Μπορείτε να απευθύνεστε στις τοπικές ΥΠΑΔ (Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) για σχετικές πληροφορίες)

 

 

 
 
Κορυφή Σελίδας