Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Σύλλογος Διδασκόντων
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

  Βιβλιοθήκη
  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Μάθησης "Πλάτων"
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Επιτροπή Ερευνών
  Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   
   

 
 
 
 
 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προχώρησε στην αγορά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Blackboard Learning System – Vista Enterprise License για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-reserves στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Αναβάθμιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
 

Η νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία μάθησης (e-learning), που φέρει τον συμβολικό τίτλο "Πλάτων" ("Plato"), διατίθεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιτρέπει την διεξαγωγή μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθόδους, η διεύρυνση του φάσματος των τεχνικών μετάδοσης της ακαδημαϊκής γνώσης και ο περιορισμός των γεωγραφικών προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην εικόνα

 
 
Κορυφή Σελίδας