Αγγελίδη Αντουανέτα Γαλάνη-Μουτάφη Βασιλική Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Γιαννιτσιώτης Γιάννης
Εξερτζόγλου Χάρης Κανάκης Κώστας Καντσά Βενετία Μπακαλάκη Αλεξάνδρα
Μπέλλας-Χατζηγεώργης Χριστόδουλος-Σπυρίδων Πανόπουλος Παναγιώτης Παπαγαρουφάλη Ελένη Παπαμαστοράκης Τίτος
Παπαταξιάρχης Ευθύμιος Παραδέλλης Θεόδωρος Πετρίδου Έλια Πλεξουσάκη Έφη
Σταματογιαννοπούλου Μαρία Τράκα Ντιάνα Τοπάλη Πηνελόπη Φουρναράκη Ελένη
Χαντζαρούλα Ποθητή      
       

Αρχική Σελίδα


Παπαταξιάρχης Ευθύμιος

Tίτλοι σπουδών

  • PhD στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, London School of Economics

  • B.Sc. στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, London School of Economics

  • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Νομική Σχολή Παν/μίου Αθηνών

Ειδικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

  • Κοινωνική συγκρότηση του φύλου, κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στην ελληνική εθνογραφία, επιτέλεση του ανδρισμού.

Δημοσιεύσεις σχετικές με τα  γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

  1. Day, S., M. Stewart & E. Papataxiarchis (eds.)1999. Lillies of the Field: Marginal People Who Live for the Moment. Boulder, Κολοράντο, ΗΠΑ: Westview Press.

  2. Παπαταξιάρχης, Ε. & Θ. Παραδέλλης (επιμ.) 1992. Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.

  3. Loizos, P. & E. Papataxiarchis (eds.) 1991. Contested Identities: Gender and Kinship in Modern Greece. Πρίνστον: Princeton University Press.

 

Παπαταξιάρχης Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

τηλ. 22510 36320
τηλ. 210 7661843

epapat@aegean.gr

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα
Μαθήματα
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Δραστηριότητες
Σύνδεσμοι
Φοιτητές
Βιβλιοθήκη
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία