Προηγούμενη σελίδα.Θεατρική Παράσταση 

"Παραμύθιχωρίς όνομα" του Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Μάϊος 1996, στην αίθουσα του Φ.Ο.Μ. της Μυτιλήνης.

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα